Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleidsregel behandeling concentratierisico opkomende landen

Beleidsregel

Gepubliceerd: 15 juli 2010

Bekijk eerdere versies in het archief

De beleidsregel is een nadere invulling van het tweede pijler- concentratierisico. Banken met significante concentraties in landen met een niet verwaarloosbaar risico op terugbetalings- en omzettingsproblemen alsook verhoogd collectief debiteuren risico, moeten deze risico's afdoende beheersen. De beleidsregel geeft aan welke risicobeheersingsmaatregelen door DNB worden voorgestaan en, indien deze onvoldoende blijken te zijn, met welke kapitaalopslagen rekening moet worden gehouden. De instellingen maken e.e.a. zichtbaar in de ICAAP, welke in het SREP door DNB zal worden beoordeeld.

De beleidsregel zal worden toegepast op concentraties (> 5% van het balanstotaal en het totaal van posten buiten de balanstelling) in landen met een grote kans op een landenrisico-event als gedefinieerd in de beleidsregel. Een tabel met wegingsfactoren en absolute limieten wordt toegepast om de prikkel om te diversifiëren naar slechtere risico´s tegen te gaan. Als op enig moment in de afgelopen drie jaar een landenexposure de threshold van 5% heeft overschreden, dient het beleid te worden toegepast.

Inschatting landenrisico

De instelling is in eerste instantie zelf verantwoordelijk om een inschatting te maken van het landenrisico. Als eerste indicator kan de sovereign foreign currency rating (long term) dienen. Ook andere factoren zullen in de beoordeling kunnen worden betrokken, bijvoorbeeld IMF/OESO inzichten en een inschatting over de houdbaarheid van de economische groei en de betalingsbalans, en de stabiliteit van de financiële sector. In voorkomende gevallen zal DNB ook een risico inschatting maken voor de landen die zij gelet op de kenmerken van de betrokken instelling relevant acht. Hierover zal DNB de instelling alsdan berichten.

Risicobeheersingsmaatregelen

De beleidsregel veronderstelt een landenrisico-event op de grootste concentratie in de portefeuille, eveneens wordt besmetting in de regio meegenomen via een 3-notch downgrade. Risicobeheersingsmaatregelen worden in een door DNB vastgestelde weging meegenomen. Met name onderpand, kredietrisicoverzekeringen, trade finance en activa met korte looptijden verminderen in onze ogen het risicoprofiel van de instelling. Indien de risicobeheersingsmaatregelen onvoldoende worden beoordeeld om de gelopen risico's te mitigeren, dient extra kapitaal te worden aangehouden.