Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleidsregel maximering ratio deposito's en uitzettingen Wft

Beleidsregel

Gepubliceerd: 24 februari 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Beleidsregel van de Nederlandsche Bank N.V. van 11 februari 2014, houdende maximering van de ratio van deposito's en de uitzettingen in staten die geen lidstaat zijn.

Onderhavige beleidsregel heeft als doel om te waarborgen dat de onder het Nederlands depositogarantiestelsel vallende gelden niet in te grote mate worden uitgezet in niet-lidstaten. Met de beleidsregel wordt een bovengrens gesteld aan de mate waarin banken met een Nederlandse vergunning onder de bescherming van het Nederlandse depositogarantiestelsel als doorgeefluik kunnen fungeren voor deposito's die in Nederland en andere lidstaten worden opgehaald en die vervolgens buiten de lidstaten in veelal risicovollere markten worden weggezet.

Ontdek gerelateerde artikelen