Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleidsregel Versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB

Beleidsregel

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

In deze Beleidsregel versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB wordt artikel VI lid 1 en lid 2 van het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2, met betrekking tot de wijze van uitoefening van de daarin aan haar gedelegeerde bevoegdheden verder uitgewerkt.

De Nederlandsche Bank (DNB) kan op basis van de artikel VI van het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2 de vereiste periode van ervaring met IRB terug brengen van 3 jaar naar 1 jaar (voor eenvoudige IRB) dan wel 2 jaar (voor geavanceerde IRB). In de Beleidsregel wordt vastgelegd welke aspecten DNB betrekt bij de oordeelsvorming over een aanvraag voor versoepeling.

Deze Beleidsregel strekt ter implementatie van het Kapitaalakkoord Bazel 2 (de Herziene richtlijn banken nr. 2006/48/EG en de Herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid nr. 2006/49/EG).