Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

29 oktober 2009 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht, enz. ivm Europese richtlijn nr. 2007/64/EG

Dit Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht, enz. ivm Europese richtlijn nr. 2007/64/EG strekt tot implementatie van de richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG.

Het betreft de uitwerking van de vergunning vereiste en de doorlopend toezicht vereiste in het Besluit prudentiële regels Wft en bevat daarnaast daaruit voortvloeiende wijzigingen in enkele andere besluiten, namelijk:

 • Besluit bekostiging financieel toezicht;
 • Besluit boetes financiële sector;
 • Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft;
 • Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft;
 • Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Sector(en)

 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen