Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht, enz. ivm Europese richtlijn nr. 2007/64/EG

Factsheet

Gepubliceerd: 29 oktober 2009

Bekijk eerdere versies in het archief

Dit Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht, enz. ivm Europese richtlijn nr. 2007/64/EG strekt tot implementatie van de richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG.

Het betreft de uitwerking van de vergunning vereiste en de doorlopend toezicht vereiste in het Besluit prudentiële regels Wft en bevat daarnaast daaruit voortvloeiende wijzigingen in enkele andere besluiten, namelijk:

  • Besluit bekostiging financieel toezicht;
  • Besluit boetes financiële sector;
  • Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft;
  • Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft;
  • Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.