Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 26 februari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft strekt ter uitvoering van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft (Stb. 2006, 508).

In deze regeling worden regels gesteld ten aanzien van de berekening met betrekking tot significante intragroepovereenkomsten, aangepaste solvabiliteit, berekening kapitaaltoereikendheid en significante risico-concentraties.