Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Laatste update: 10 augustus 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Deze Regeling staten financiële ondernemingen Wft strekt ter uitvoering van artikel 131 lid 1, 133 lid 1 en 135 lid 2 en lid 5 van het Besluit prudentiële regels Wft (Stb. 2006, 519).

In deze regeling worden de rapportage staten vastgesteld die worden ingediend door (bijkantoren van) banken, beleggingsondernemingen, clearinginstellingen, elektronischgeldinstellingen, betaalinstellingen, premiepensioeninstellingen, beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s, afwikkelondernemingen en verzekeraars.  

Daarnaast worden regels gesteld ten aanzien van de indieningstermijn en frequenties van rapportage staten, waardering van de posten en welke rapportage staten door een accountant worden betrokken in het onderzoek. In het derde hoofdstuk worden voor verzekeraars de modellen vastgesteld voor opgave van branchegroepen en gesloten verzekeringen.

Hierbij verdere informatie over rapportage staten van de diverse sectoren.