Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling integere bedrijfsvoering Wtt 2014 en Q&a's (oud)

Gepubliceerd: 27 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Let op: de tekst hieronder ziet nog op de oude Rib Wtt 2014 zoals die tot 1 januari 2019 gold.

De minister van Financiën heeft op 24 juli 2014 in de Staatscourant de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 gepubliceerd. Deze ministeriële regeling zal de huidige Regeling integere bedrijfsvoering Wtt, een toezichthouderregeling van DNB, vervangen. Deze startpagina geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Regeling en geeft links naar de Q&A’s waarin nader op deze wijzigingen wordt ingegaan.

De nadere regels in de Rib Wtt 2014 hebben betrekking op de administratieve organisatie en de interne controle. De Rib Wtt 2014 verschilt inhoudelijk van de huidige Rib Wtt, maar heeft hetzelfde doel. Zo wordt een aantal specifieke eisen gesteld die zijn toegespitst op de bedrijfsvoering van het trustkantoor, de diensten die een trustkantoor verleent en de risico’s die hieraan zijn verbonden. Het trustkantoor moet zijn eigen bedrijfsvoering op dusdanige wijze inrichten, dat het in staat is de risico’s die aan het bedrijf van het trustkantoor zijn verbonden adequaat te mitigeren. Tot slot is het trustkantoor verantwoordelijk voor effectieve interne controle op naleving van de geformuleerde procedures, processen en maatregelen.

Inwerkingtreding en implementatie

De Rib Wtt 2014 zal in werking treden op het moment dat het Overdrachtsbesluit Integere bedrijfsvoering Wtt in werking treedt. Dit moment is voorzien zes maanden na publicatie van de regeling en zal bij Koninklijk Besluit worden aangekondigd. Dit betekent in de praktijk dat de Rib Wtt 2014 op 1 januari 2015 in werking treedt. Trustkantoren krijgen hiermee zes maanden de tijd om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe regeling. De regeling bevat geen overgangsrecht, dit betekent onder meer dat vanaf het moment van inwerkingtreding de vereisten ten aanzien van het cliëntenonderzoek en het onderzoek naar de dienstverlening onverkort van toepassing zijn op zowel nieuwe als bestaande cliënten.

Hier onder de volgende onderwerpen die bij de implementatie van de nieuwe regels in de bedrijfsprocessen van uw trustkantoor beschikbaar zijn:

Q&a's Bedrijfsvoering

Q&a's Dienstverlening

Ontdek gerelateerde artikelen