Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

Met ingang van 24 april 2004 is er een vrijstellingsregeling van kracht waardoor een aantal categorieën trustkantoren niet onder de werking van de Wtt valt.

De volgende categorieën trustkantoren zijn vrijgesteld:

  • kantoren die diensten verlenen aan beleggingsinstellingen die reeds onder toezicht op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen staan;
  • natuurlijke personen die zitting nemen in besturen van stichtingen die als enige activiteit hebben het houden van aandelen voor certificaathouders (een stichting administratiekantoor);
  • natuurlijke personen die als bestuurder optreden bij doelvennootschappen waaraan door een trustkantoor met een vergunning het adres ter beschikking wordt gesteld en de administratie wordt gevoerd.

Deze 'trustkantoren' behoeven dan ook geen vergunning aan te vragen. Zij worden ook niet in het Wtt-register opgenomen. Bovenstaande opsomming is een samenvatting, de volledige tekst is bepalend voor de toepassing van de regeling.

Ontdek gerelateerde artikelen