Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB Leidraad Wwft en SW

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 15 januari 2020

Bekijk eerdere versies in het archief

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw), gewijzigd in december 2020. 

DNB heeft in 2011 de eerste versie van haar Leidraad WWFT en SW gepubliceerd. Hiermee geeft DNB vervolg aan aanbevelingen van het IMF, dat Nederland in 2010 evalueerde op naleving van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Deze aanbevelingen zagen op de Nederlandse regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het ministerie van Financiën heeft een algemene leidraad uitgegeven en de betrokken Wwft-toezichthouders gevraagd ook een specifieke leidraad te ontwikkelen die voor de verschillende instellingen geldt. De andere Wwft-toezichthouders, Autoriteit Financiële Markten, Bureau Financieel Toezicht (Bureau Financieel Toezicht, Belastingdienst/bureau Toezicht Wwft, Nederlandse orde van advocaten) hebben een eigen Leidraad Wwft gepubliceerd op hun websites.

De leidraad van DNB geldt voor de instellingen die onder toezicht staan van DNB ingevolge artikel 1d, eerste lid onder a, Wwft en de instellingen waar DNB toezicht op houdt wat betreft naleving van sanctieregelgeving. De algemene leidraad van het ministerie en deze DNB-leidraad dienen in samenhang gelezen te worden. De DNB-leidraad gaat in op onderwerpen zoals de risicogebaseerde benadering van de integriteitregelgeving, het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring, melding van ongebruikelijke transacties, training, opleiding en awareness en sanctieregelgeving.

Deze leidraad is geen juridisch bindend document of een beleidsregel. De voorbeelden gegeven in deze leidraad zijn niet uitputtend en zijn een handreiking voor de uitleg en toepassing van de wettelijke verplichtingen.

Downloads