Zoekresultaten

Indien u zoekt naar een bepaalde woordcombinatie, plaatst u deze dan tussen aanhalingstekens ("....").

1-10 van 349 resultaten
 • MOB Vision 2016
  19 juni 2019
  MOB Vision 2016. tcd:pub[47]/binarymeta[344591]
 • MOB Rapportage 2018 - juni 2019
  14 juni 2019
  In dat opzicht is het MOB typerend voor Nederland, ook al is er in Europa inmiddels een – met het MOB vergelijkbare – Euro Retail Payments Board (ERPB). Tegelijkertijd besef ik dat de meeste Nederlanders het MOB niet kennen en niet weten wat het MOB doet.
 • MOB Jaarverslag 2017
  14 juni 2019
  Hier komt het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in beeld. Het MOB staat positief tegenover deze en andere innovaties.
 • MOB Jaarverslag 2016
  14 juni 2019
  Deze rapportage beschrijft wat het MOB is en wat het in 2016 heeft gedaan. Het MOB is voor invoering van nummerbehoud, maar wel op Europees niveau.
 • Prioriteiten MOB 2018
  14 juni 2019
  Het MOB monitort de ontwikkelingen, op basis van de nodige aandacht blijven vergen van het MOB.
 • Biometrie in Betalingsverkeer - MOB eindrapport
  14 juni 2019
  Daarnaast vraagt het MOB de financiële instellingen het ontwerp van Het MOB zal de verdere ontwikkelingen van biometrische authenticatie,
 • Visie MOB op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer juli 2016
  14 juni 2019
  Het MOB is, gelet op de complexiteit om overstappen met gaat bijdragen aan het bekender maken van de
 • MOB Rapportage 2015
  14 juni 2019
  Voor u ligt de rapportage van het MOB over 2015. In 2015 heeft het MOB een zelfevaluatie uitgevoerd.
 • MOB streeft naar soepele invoering PSD2
  14 juni 2019
  MOB NotaMOB-folder Gevolgen Brexit voor het retailbetalingsverkeerDoeveren, M.A.J.M. van (Michiel) (BVM_BVB)
 • MOB Promotiedocument Overstapservice
  14 juni 2019
  Aan de hand van dit document wil het MOB aandacht vragen voor de Overstapservice, deze bekender maken en helder aangeven wat deze service wel en niet uit handen neemt. Door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) wordt periodiek de werking van de Overstapservice geëvalueerd.