Zoekresultaten

Indien u zoekt naar een bepaalde woordcombinatie, plaatst u deze dan tussen aanhalingstekens ("....").

11-20 van 357 resultaten
 • MOB Rapportage 2008
  4 december 2017
  Het MOB nam in 2008 kennis van de resultaten van Overleg Betalingsverkeer (MOB) geuite zorgen bij de overgang naar SEPA.
 • MOB rapportage 2007
  4 december 2017
  Bij die punten zorgt het MOB ervoor dat de partijen in het MOB periodiek over de ontwikkelingen worden geïnformeerd. Bij haar najaarsvergadering in 2007 heeft het MOB geconcludeerd dat het nieuwe rapport de uitgangspunten van het MOB en die van het tussen banken en ondernemers afgesloten Convenant Betalingsverkeer ondersteunen.
 • MOB rapportage 2006
  4 december 2017
  VOORBEREIDING VAN HET MOB OP DE KOMST VAN SEPA Voorbereiding van het MOB op de komst van SEPA
 • Brief van de minsiter van Financi├źn bij de jaarrapportage van het MOB over 2005
  4 december 2017
  het MOB de sterke voorkeur uitgesproken om, in plaats van wetgeving, de thematiek van bereikbaarheid als opdracht in aan te pakken. Het MOB zal betrokken zijn bij de verdere uitwerking van de plannen.
 • MOB rapportage 2005
  4 december 2017
  Het MOB besteedt daarom regelmatig aandacht aan deze ontwikkelingen. Het is aan het MOB om deze mogelijkheden te vinden en te implementeren.
 • Notitie MOB betreffende falsificaten
  4 december 2017
  Het MOB zelf zal de ontwikkelingen rond het aantal en de kwaliteit van falsificaten nauwlettend blijven volgen. Het MOB vraagt deze partijen hun communicatieactiviteiten te continueren en waar nodig te intensiveren.
 • MOB rapportage 2004
  4 december 2017
  Het MOB wil dat basisdiensten in het betalingsverkeer zal daarbij steeds een afweging maken
 • MOB rapportage 2003
  4 december 2017
  Vroegtijdige detectie van falsificaten is voor alle partijen in het MOB van belang. In het MOB zal aandacht worden geschonken aan deze problematiek.
 • MOB rapportage 2002
  4 december 2017
  In dat kader zal door het MOB worden aangegeven welke Het MOB biedt aan om de door de
 • Persbericht MOB: Nationaal Forum SEPA migratie (NFS) gaat invoering van Europese betaalstandaarden begeleiden
  6 juli 2011
  Om een zo groot mogelijke efficiency te bereiken zal het NFS aansluitend aan het MOB vergaderen, en net als het MOB ondersteund worden door een klein team vanuit de Nederlandsche Bank. Het MOB komt twee keer per jaar bijeen.