Zoekresultaten

Indien u zoekt naar een bepaalde woordcombinatie, plaatst u deze dan tussen aanhalingstekens ("....").

31-40 van 350 resultaten
 • MOB jaarrapportage 2014
  4 december 2017
  Het MOB is daarvoor bij uitstek een geschikt forum. Het elektronisch betalingsverkeer is naar de mening van het MOB robuust.
 • Innovaties in het betalingsverkeer & de rol van DNB en het MOB
  4 december 2017
  Innovaties in het betalingsverkeer & de rol van DNB en het MOB. INNOVATIES IN HET BETALINGSVERKEER & DE ROL VAN DNB EN HET MOB Visie op innovaties in het betalingsverkeer & de rol van DNB en het MOB
 • Persbericht MOB: Nationaal Forum SEPA migratie (NFS) gaat invoering van Europese betaalstandaarden begeleiden
  6 juli 2011
  Om een zo groot mogelijke efficiency te bereiken zal het NFS aansluitend aan het MOB vergaderen, en net als het MOB ondersteund worden door een klein team vanuit de Nederlandsche Bank. Het MOB komt twee keer per jaar bijeen.
 • Persbericht MOB: gemakkelijker pinnen voor alle consumenten
  1 juni 2016
  Ook zijn de prioriteiten van het MOB aangegeven voor 2016. MOB Rapportage 2015 MOB Rapportage 2015 (PDF, 3,0 MB)
 • MOB rapportage 2002
  4 december 2017
  In dat kader zal door het MOB worden aangegeven welke Het MOB biedt aan om de door de
 • Standpunt MOB over contant geld
  4 december 2017
  Het MOB meent dat het goede functioneren van contant geld als het MOB in principe onredelijk bezwarend voor het publiek.
 • MOB rapportage 2007
  4 december 2017
  Bij die punten zorgt het MOB ervoor dat de partijen in het MOB periodiek over de ontwikkelingen worden geïnformeerd. Bij haar najaarsvergadering in 2007 heeft het MOB geconcludeerd dat het nieuwe rapport de uitgangspunten van het MOB en die van het tussen banken en ondernemers afgesloten Convenant Betalingsverkeer ondersteunen.
 • MOB rapportage 2006
  4 december 2017
  VOORBEREIDING VAN HET MOB OP DE KOMST VAN SEPA Voorbereiding van het MOB op de komst van SEPA
 • Notitie MOB betreffende falsificaten
  4 december 2017
  Het MOB zelf zal de ontwikkelingen rond het aantal en de kwaliteit van falsificaten nauwlettend blijven volgen. Het MOB vraagt deze partijen hun communicatieactiviteiten te continueren en waar nodig te intensiveren.
 • MOB Rapportage 2015
  21 december 2017
  Voor u ligt de rapportage van het MOB over 2015. In 2015 heeft het MOB een zelfevaluatie uitgevoerd.