Zoekresultaten

Indien u zoekt naar een bepaalde woordcombinatie, plaatst u deze dan tussen aanhalingstekens ("....").

41-50 van 2618 resultaten
 • DNBulletin: Consolidatie pensioenfondsen zet door - algemene pensioenfondsen verwerven marktaandeel
  28 augustus 2017
  DNBulletin: Consolidatie pensioenfondsen zet door - algemene pensioenfondsen verwerven marktaandeel. verwerven marktaandeel
 • 8.5 - Beleggingen pensioenfondsen risico deelnemer; 2007 t/m 2015
  29 november 2017
  8.5 - Beleggingen pensioenfondsen risico deelnemer; 2007 t/m 2015. Deze tabel geeft de omvang van de beleggingsportefeuille die pensioenfondsen aanhouden waarvan het beleggingsrisico bij de deelnemers ligt.
 • 8.3 - Balans pensioenfondsen conform Financieel Toetsingskader (FTK)
  29 november 2017
  Deze tabel toont de gezamenlijke balans van alle pensioenfondsen. .
 • 8.17 - Onder toezicht staande pensioenfondsen (Jaar)
  1 december 2017
  Het register geeft de aantallen pensioenfondsen die onder toezicht van DNB staan. die onder toezicht van DNB staan.
 • Pensioenfondsen
  6 september 2018
  Pensioenfondsen. . Fout De pagina die u opvroeg bevat een fout en kan niet getoond worden. U kunt een mail sturen naar info@dnb.nl
 • 8.9 - Belegd vermogen voor risico pensioenfondsen
  6 maart 2018
  8.9 - Belegd vermogen voor risico pensioenfondsen. Deze tabel geeft een specificatie van de marktwaarde van de beleggingen, inclusief en exclusief derivaten. De tabel omvat niet het gehele belegde pensioenvermogen. Een deel van het pensioenvermogen is belegd voor risico deelnemers of is herverzekerd. Dit deel van het vermogen blijft in deze tabel buiten
 • 8.8 - Financiële positie van pensioenfondsen
  6 maart 2018
  8.8 - Financiële positie van pensioenfondsen. Deze tabel geeft zowel de beleidsdekkingsgraad als, in categorieën, de feitelijke dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds is de gemiddelde dekkingsgraad van de 12 maanden voorafgaand aan het moment van vaststelling. Als gevolg van de herziening van het Financieel Toetsingskader is deze
 • 8.4 - Baten- en lastenrekening pensioenfondsen
  29 november 2017
  8.4 - Baten- en lastenrekening pensioenfondsen. Deze tabel geeft de rekening van baten en lasten. Met ingang van 2007 wordt in deze tabel onderscheid gemaakt naar risicodragende partij: pensioenfonds, deelnemer of verzekeraar. De totale overdrachtssom overgenomen pensioenverplichtingen betreft tot en met 2006 het saldo van overgenomen en overgedragen
 • 8.14 - Soorten franchise pensioenfondsen
  29 november 2017
  8.14 - Soorten franchise pensioenfondsen. Het totale inkomen uit collectieve bron na pensionering bestaat uit de AOW-uitkering en het aanvullende ouderdomspensioen. Voor de berekening van het ouderdomspensioen gaan veel regelingen uit van een pensioengrondslag berekend als het salaris verminderd met een franchise. De franchise behelst in beginsel dat
 • Sectorbrief Duurzaam beleggen pensioenfondsen
  29 augustus 2018
  Sectorbrief Duurzaam beleggen pensioenfondsen: Inzichten uit de praktijk: Inzichten uit de praktijk pensioenfondsen die DNB heeft gesproken blijkt dat pensioenfondsen