Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Filters
Actieve filters

336 resultaten

Overgangsregeling aanbieders cryptodiensten ten einde op 21 november 2020

Afkomstig van

Op 21 mei 2020 is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Op 21 november 2020 verloopt de overgangsregeling die in die wet is opgenomen. Dit betekent dat aanbieders van cryptodiensten die onder de reikwijdte van de wet- en regelgeving vallen, op dat moment geregistreerd moeten zijn om hun dienstverlening voort te kunnen zetten. Voor een aantal aanbieders

Uitnodiging Seminar aanbieders van cryptodiensten

Afkomstig van

Naar verwachting vallen vanaf 10 januari 2020 bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (crypto’s) en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Als aanbieder van deze diensten dient u zich hier op voor te bereiden. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij het seminar dat

Seminar aanbieders van cryptodiensten

991KB PDF
Download

Aanmeldformulier seminar

88KB DOCX
Download

Seminar integriteitstoezicht voor aanbieders cryptodiensten

Afkomstig van

Op 8 november 2019 organiseerde De Nederlandsche Bank (DNB) een seminar over het integriteitstoezicht voor aanbieders van cryptodiensten. 150 geïnteresseerden namen deel aan het seminar en droegen bij aan een succesvol evenement. Deze documenten bevatten een samenvatting van de onderwerpen die ... Toezicht kunt u meer informatie vinden. U kunt ons bereiken via crypto@dnb.nl.

Highlights seminar supervision of crypto service providers

65KB DOCX
Download

Powerpoint crypto seminar 8 november

3,3MB PDF
Download

Highlights seminar supervision of crypto service providers

65KB DOCX
Download

Powerpoint crypto seminar 8 november

3,3MB PDF
Download

Toetsingen aanbieders cryptodiensten

Afkomstig van

aanbieders van cryptodiensten een registratie aan te vragen. Het toezicht van DNB richt zich op integere cryptodienstverlening. Het toetsingsproces levert daar een belangrijke bijdrage aan. ... geschiktheidstoets van (mede)beleidsbepalers bij de aanbieders van cryptodiensten wordt opgenomen in groep A van ... vragen, gebruikt u het digitale formulier ‘Aanvangstoetsing cryptodiensten’ in het Digitaal Loket

Inventarisatie aanbieders cryptodiensten - FAQ

Afkomstig van

door dit formulier in te vullen en op te sturen naar crypto@dnb.nl. Op grond van het wetsvoorstel

Verbod om zonder registratie cryptodiensten aan te bieden

Afkomstig van

Heeft u geen registratie bij DNB? Dan mag u niet actief zijn als aanbieder van cryptodiensten. Dit volgt uit artikel 23c, derde lid, van de Wwft. Per 21 mei 2020 is DNB de toezichthoudende autoriteit op de naleving van de eisen uit de Wwft en de Sanctiewet 1977 door aanbieders van cryptodiensten. DNB heeft toezicht- en handhavingsbevoegdheden. Op grond van de Wwft kan DNB bij niet naleving van

Indicatoren die bij cryptodiensten kunnen wijzen op ‘ongebruikelijke transacties’

Afkomstig van

cryptodiensten dat zij van alle cliënten bij onboarding een profiel, inclusief verwacht transactiegedrag, ... activiteiten. Van aanbieders van cryptodiensten wordt in ieder geval verwacht dat zij bekend zijn met

Behandeling cliënten inwerkingtreding Implementatiewet cryptodiensten

Afkomstig van

Per inwerkingtreding van de Implementatiewet moeten aanbieders van cryptodiensten voldoen aan de vereisten van de Wwft. Dit betekent dat zij vanaf dat moment: de cliënten aan wie diensten worden verleend, geïdentificeerd moeten hebben en hun identiteit moeten hebben geverifieerd; waar sprake is ... grond van de Implementatiewet zullen aanbieders van cryptodiensten op het moment dat de wet in

Diepgang van het cliëntenonderzoek bij cryptodienstverlening

Afkomstig van

Bij cryptodienstverlening zal in veel gevallen verscherpt cliëntenonderzoek moeten worden toegepast. De mate van diepgang en intensiteit van het cliëntenonderzoek moet een op risico-gebaseerde ... elektronische identificatiemiddelen”. DNB verwacht dat aanbieders van cryptodiensten expliciet rekening houden met deze risicofactoren, hetgeen er toe zal leiden dat bij cryptodienstverlening in veel gevallen

Vereisten met betrekking tot cliëntenonderzoek voor aanbieders van cryptodiensten

Afkomstig van

van een derde Bij cryptodienstverlening zal in veel gevallen verscherpt cliëntenonderzoek moeten ... pogingen tot misleiding. Veel aanbieders van cryptodiensten zullen in de praktijk identificatie op

Niet gevonden wat u zocht?

Kijk in ons archief voor artikelen en documenten die minder recent zijn gepubliceerd.

Archief