Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Filters
Actieve filters

323 resultaten

Wwft & crypto

Afkomstig van

De Wwft stelt verschillende eisen aan aanbieders van cryptodiensten. Op deze pagina vindt u verwijzingen naar relevante informatie. Deze informatie is niet uitputtend en dient te worden gelezen in ... zijn aanbieders van cryptodiensten verplicht om een integriteitsrisicoanalyse op te stellen en ... art. 23j Wwft dienen aanbieders van cryptodiensten een integere en beheerste uitoefening van het

Sanctiewet 1977 (Sw) & crypto

Afkomstig van

De Sanctiewet 1977 geldt voor iedereen. DNB houdt toezicht op de naleving van de Sanctiewet 1977 door cryptodienstverleners. De Regeling toezicht sanctiewet stelt nadere eisen aan de instellingen waarop toezicht gehouden wordt. Aanbieders van cryptodiensten moeten controleren of hun cliënten en eventuele UBO’s op een (Europese dan wel nationale) sanctielijst staan en zullen daadwerkelijke

Wat u moet weten over crypto’s

Afkomstig van

Cryptocurrencies of crypto’s introduceren een nieuwe manier van betalen. Maar wat zijn crypto’s ... ether, libra, stablecoin: wat zijn crypto’s? Crypto’s zijn digitale tegoeden die beheerd worden met cryptografische algoritmes. Een crypto heeft dus geen fysieke vorm zoals een euromunt, maar is eigenlijk ... crypto libra zijn daar voorbeelden van. Het doel van stablecoins is crypto’s geschikt maken als alledaags

DNB roept cryptodienstverleners op om vóór 18 mei een registratie aan te vragen

Afkomstig van

Op 21 april is de wet aangenomen die regelt dat aanbieders van cryptodiensten onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank vallen. Naar verwachting gaat de nieuwe wetgeving in op 18 mei. DNB roept aanbieders van cryptodiensten op om vóór die datum een registratie bij DNB aan te ... anti-witwasrichtlijn. Naast de registratieplicht volgt uit deze wet dat aanbieders van cryptodiensten moeten

Brief DNB aan de VBNL

Afkomstig van

de integriteitsrisicoanalyse, aan de registratie van cryptoaanbieders en de eisen die voortvloeien

Reactie brief VBNL

261KB PDF
Download

Webinar over screening van tegenpartijen op grond van de Sanctiewet 1977

Afkomstig van

cryptodiensten die DNB ontvangen heeft komt naar voren dat, ondanks de aandacht hiervoor in onze ... aanbieders kunnen nemen. Aanbieders van cryptodiensten worden opgeroepen om DNB uiterlijk 17 oktober te

21 mei definitieve datum inwerkingtreding Implementatiewet

Afkomstig van

De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is per 21 mei van kracht. Hiermee komen aanbieders van cryptodiensten onder integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De Implementatiewet, het Implementatiebesluit en het Koninklijk Besluit waarin de datum bekend is gemaakt, zijn op 20 mei 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. De Implementatieregeling werd al op 15 mei 2020

Publicatie Open Boek Toezicht pagina’s aanbieders cryptodiensten

Afkomstig van

DNB publiceert nieuwe Open Boek Toezicht pagina’s voor aanbieders van cryptodiensten. Naar ... aanbieders van bewaarportemonnees voor virtuele valuta (aanbieders van cryptodiensten) vanaf 10 ... cryptodiensten moeten voldoen zoals toetsingen, Wwft en Sanctieregelgeving. Met het publiceren van deze ... van cryptodiensten. De Open Boek Toezicht pagina’s zijn niet statisch en worden aangevuld. Vragen of

Blockchain: de techniek achter crypto’s

Afkomstig van

vaak nog afhankelijk van een derde partij zoals een cryptowisseldienst. Dat komt doordat zij wel ... cryptomunten verloren zijn gegaan.

Niet gevonden wat u zocht?

Kijk in ons archief voor artikelen en documenten die minder recent zijn gepubliceerd.

Archief