Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Filters
Actieve filters

323 resultaten

Registratieaanvraag

Afkomstig van

bewaarportemonnees voor virtuele valuta (aanbieders van cryptodiensten) een registratie aanvragen bij DNB. Op deze ... namens hun cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te ... van cryptodiensten. Ook vindt u hier een toelichting op begrippen en wetsbepalingen die relevant zijn ... Op het moment dat de wet in werking treedt dienen aanbieders van cryptodiensten een verzoek tot

Kosten registratie, toetsingen en toezicht

Afkomstig van

cryptodienstverlening en de toetsing zijn éénmalige kosten verbonden. Deze kosten zijn vastgelegd in ... de maatstaven van het vorige jaar. Omdat aanbieders van cryptodiensten vanaf 21 mei 2020 onder het ... alle aanbieders van cryptodiensten geldt. Dit bedrag is opgenomen in de Regeling bekostiging

Openbaar register

Afkomstig van

In het openbaar register van DNB staan alle aanbieders van cryptodiensten die zijn geregistreerd ... vereist. Aanbieders van cryptodiensten die vòòr 21 mei 2020 al actief waren als aanbieder van cryptodiensten en voor die datum een registratie hebben aangevraagd mogen gedurende het registratieproces ... cryptodiensten die in of vanuit Nederland actief mogen zijn. In het openbaar register van DNB is vermeld vanaf

Aanbieden van cryptodiensten tijdens het registratieproces

Afkomstig van

De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is per 21 mei 2020 van kracht. Voor bestaande aanbieders, dat wil zeggen aanbieders die voor de inwerkingtreding van de Implementatiewet actief zijn, is

Succesfactoren registratie proces

Afkomstig van

Iedereen die een registratie aanvraagt als aanbieder van cryptodiensten, wil dat dit traject zo snel mogelijk verloopt én wil geregistreerd worden. DNB doet er alles aan om het proces van de registratie zo soepel en snel mogelijk met u te doorlopen. Zelf kunt u dit proces positief beïnvloeden. We hebben op een rij gezet hoe u dit kunt doen. Hiervoor hebben we gekeken naar aanvragen uit andere

Explanatory notes to the form for registration as a crypto service provider

725KB PDF
Download

Toelichting registratieformier cryptodiensten

131KB PDF
Download

Proces registratie

Afkomstig van

Nadat de aanvraag voor registratie als aanbieder van cryptodiensten is ingediend via het DLT (samen met de aanvragen voor toetsing), gaat DNB na of deze compleet is ingediend. Dit bevestigen we schriftelijk, daarbij geven we ook wie de contactpersoon is bij DNB gedurende het registratieproces van ... inhoudelijk bekeken of uit de registratieaanvraag blijkt dat u als aanbieder van cryptodiensten aan de

Formulier registratie inclusief toelichting

Afkomstig van

cryptodiensten kunnen gebruiken om een registratie aan te vragen. Bij deze formulieren heeft DNB een toelichting ... cryptodiensten aanbiedt, kunt u contact opnemen met DNB om uw analyse te bespreken om activiteiten na de ... vragen kunt u contact opnemen met DNB via crypto@dnb.nl of info@dnb.nl. Gerelateerde wet- en

Toelichting registratieformier cryptodiensten

131KB PDF
Download

Explanatory notes to the form for registration as a crypto service provider

725KB PDF
Download

Geen registratieplicht bij DNB voor aanbieders van crypto-to-crypto omwisseldiensten

Afkomstig van

Voor entiteiten die enkel wisselen tussen virtuele valuta, geldt vooralsnog geen registratieplicht. De FATF Recommendations die in juni 2019 zijn vastgesteld, zullen er waarschijnlijk toe leiden dat

‘In of vanuit Nederland’ in de Wwft

Afkomstig van

kan DNB handhavend optreden. Als u twijfelt of u in Nederland cryptodiensten aanbiedt, kunt u contact opnemen met DNB om uw analyse te bespreken: crypto@dnb.nl. Dienstverlening vanuit Nederland in het

'Beroeps- of bedrijfsmatig’ in de Wwft

Afkomstig van

De registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten geldt indien de diensten die onder de reikwijdte van de nieuwe Wwft komen te vallen, beroeps- of bedrijfsmatig worden aangeboden. In de Memorie van Toelichting wordt toegelicht dat voor het bepalen of een activiteit beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend, onder andere van belang is dat de dienstverlening niet slechts incidenteel

Niet gevonden wat u zocht?

Kijk in ons archief voor artikelen en documenten die minder recent zijn gepubliceerd.

Archief