Outdated browser

You are using an outdated browser. DNB.nl works best with:

Rapporteren enkel nog via XML-bestand (per 31-12-2019)

Published: 26 April 2022

De ESMA Beheerdersrapportage AIFM en de fondsenrapportage (hierna: AIFMD rapportages) migreren vanaf 31 december 2019 naar dit nieuwe rapportageportaal. Dit betekent dat u over de rapportageperiode van kwartaal 4 over 2019 in het nieuwe portaal dient te gaan rapporteren.

Het indienen van de AIFMD rapportages zal in het DLR anders verlopen dan in e-Line DNB. De AIFMD rapportages dienen via een XML-bestand volgens de specificatie van de European Securities and Markets Authority (hierna: ESMA) te worden ingestuurd. Om te kunnen voldoen aan uw rapportageverplichting kunt u er voor kiezen om zelf het proces in te richten om dit XML bestand te genereren, danwel daarvoor software aan te schaffen van een externe leverancier. Diverse marktpartijen bieden hiervoor mogelijkheden aan. Wij adviseren u om op korte termijn een keuze tussen één van deze alternatieven te maken en het ontwikkel- of aankoopproces in gang te zetten, gezien de doorlooptijd die hiermee gemoeid is.  

Het meest actuele ESMA formaat (XSD) waaraan de XML moet voldoen is te vinden op de website van de ESMA. De momenteel actuele versie betreft versie 1.2.