Outdated browser

You are using an outdated browser. DNB.nl works best with:

Uitfasering e-Line DNB per 1 juli 2020

Published: 20 May 2020

In 2016 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuw portaal geïntroduceerd voor het aanleveren van rapportages, het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Al uw toezichtrapportages zijn inmiddels gemigreerd naar dit nieuwe systeem. Het oude portaal, e-Line DNB, zal op korte termijn uitgefaseerd worden.

Planning

DNB heeft besloten 1 juli 2020 als datum te hanteren voor de stopzetting van e-Line DNB. Dit betekent dat vanaf deze datum het niet meer mogelijk is om in te loggen op e-Line DNB en herrapportages in te sturen. Dit geldt ook voor de functionaliteit om ingezonden rapportages te raadplegen, de zogenoemde archieffunctie.

Archieffunctie

De archieffunctie zal niet meer beschikbaar zijn vanaf 1 juli 2020. Dit houdt in dat u reeds ingezonden rapportages vanaf deze datum niet meer kunt downloaden als pdf-bestand. Indien u deze bestanden wilt behouden dient u deze vóór de genoemde datum zelf te downloaden en op te slaan.

Vragen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Toezichtrapportages Banken & Overige instellingen op telefoonnummer 020-524 3102 of een e-mail te sturen naar aifmd.rap@dnb.nl.