Outdated browser

You are using an outdated browser. DNB.nl works best with:

Statutory reporting insurers

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de wettelijke taak om prudentieel toezicht te houden op in Nederland gevestigde verzekeraars. Verzekeraars moeten daarom periodiek rapportages bij DNB aanleveren. De eisen ten aanzien van de rapportages komen voort uit het Solvency II kader (pilaar 3). Een beknopte beschrijving van Solvency II – Pilaar 3 leest u hier. Ook heeft DNB enkele nationale staten vastgesteld.

Meer informatie over de in te dienen rapportages, (technische) toelichting en de indieningstermijnen kunt u vinden op bij het Digitaal Loket Rapportages. Aanvullende informatie voor Solvency II – Basic rapportages kunt u hier vinden.

Beleid DNB ten aanzien van de in te dienen rapportages

Naast de toezichtrapportages zoals vastgesteld in het Solvency II kader en in de nationale staten, publiceert DNB ook aanwijzingen voor het invullen van de rapportages. DNB kan in bepaalde gevallen ook ontheffing verlenen. Ook heeft DNB gepubliceerd over het handhavingsbeleid Tijdige indiening rapportages. Hieronder vindt u ten aanzien van rapportages nadere informatie.

Disclaimer

DNB publiceert beleid in verschillende vormen, waaronder in een toezichthouderregeling, beleidsregel, Q&A en Good Practice. Het doel en de (juridische) status van deze uitingen verschilt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Leeswijzer beleidsuitingen DNB.

Discover related articles