Outdated browser

You are using an outdated browser. DNB.nl works best with:

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. In de Wft is een groot aantal regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.