Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Laatst bijgewerkt: 08 februari 2023 01:00 Banken

Saxo Bank A/S

Banken

 • Statutaire naam: Saxo Bank A/S
 • Handelsnaam: Saxo Bank A/S
 • Statutaire zetel: KOPENHAGEN, DENEMARKEN
 • KvK: 34357130
 • Relatienummer DNB: B0556
 • Type: Bank - CI
 • Toelichting Dit bijkantoor in Nederland staat uitsluitend onder integriteittoezicht van DNB. De bank is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Contactgegevens

Vestigingsadres

 • Adres: Barbara Strozzilaan 310
 • Postcode: 1083HN
 • Plaats: AMSTERDAM
 • Land: Nederland

EU paspoort (in)

ArtikelActiviteitBegindatum
Art. 2:14 Wft Bijkantoor in NL van een bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden5-10-2009
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)6-7-2009
07b. valuta's6-7-2009
07c. financiële futures en opties6-7-2009
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten6-7-2009
07e. effecten6-7-2009
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee13-1-2011
10. Bemiddeling op de interbankmarkten6-7-2009
11. Vermogensbeheer en -advisering6-7-2009
12. Bewaarneming en beheer van effecten6-7-2009
14. Verhuur van safes6-7-2009