Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Weekstaat Eurosysteem

De weekstaat van het Eurosysteem geeft inzicht in de geconsolideerde balans van het Eurosysteem. De balans van het Eurosysteem bestaat uit de balansen van de ECB en nationale centrale banken die de euro als basisvaluta hebben. De ECB publiceert de weekstaat iedere dinsdag op haar website. Alleen de eerste weekstaat van een kwartaal wordt op woensdag gepubliceerd.

Gedisaggregeerde gegevens

Naast de weekstaat van het Eurosysteem, publiceert de ECB maandelijks (met een vertraging van circa een maand) gedisaggregeerde gegevens. Deze gegevens zijn een uitsplitsing van de bijdragen van de ECB en de nationale centrale banken aan de geconsolideerde balans van het Eurosysteem.

Europese Centrale Bank: weekstaat