Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB-fonds lokale initiatieven slavernijverleden

DNB heeft een fonds van vijf miljoen euro voor bijdragen aan lokale initiatieven van nazaten van slaafgemaakten. Dit in samenwerking met het Cultuurfonds.

Gilleam Trapenberg, Kant’i laman Nº 3 (2022),  Aan het water Nº 3 (2022)

Lokale initiatieven van nazaten

Het DNB-fonds richt zich op lokale initiatieven van nazaten van slaafgemaakten die bijdragen aan de verbetering van hun leefomstandigheden. Voor dit fonds werken DNB en Cultuurfonds samen. We hebben samen de structuur en het karakter van het fonds ontwikkeld. Voor de toekenning van bijdragen aan projecten maakt DNB gebruik van de ervaring en faciliteiten van het Cultuurfonds. 

Welke initiatieven kunnen een bijdrage krijgen vanuit DNB-fonds?  

Het DNB-fonds is bedoeld voor een financiële bijdrage aan lokale initiatieven van nazaten van slaafgemaakten. Het gaat om initiatieven met een bepaald doel, doelgroep en thema:

Doel: bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van nazaten.

Thema: versterken cultuur, historisch erfgoed en natuur; educatie en talentontwikkeling; bevorderen economische zelfstandigheid

Locatie: Aruba, Bonaire, Curaçao, Nederland, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Suriname.

Initiatiefnemer: stichting, vereniging of personen (met name nazaten) die zich inzet voor nazaten.

Aanvragen indienen bij het fonds

U kunt een bijdrage aanvragen voor een initiatief. Bij het indienen van een voorstel kunt u hulp krijgen van het Cultuurfonds. Vanaf september 2023 worden aanvragen beoordeeld op basis van de uitgangspunten. We beoordelen de aanvragen samen met vertegenwoordigers in het betrokken gebied. Na een positief besluit volgt de toekenning van een bijdrage.

De algemene uitgangspunten voor het toekennen van een bijdrage vind je hier. Doe hier een aanvraag.

Steun aan Nationaal Slavernijmuseum, Elisabeth Samson Huis en Tula Museum

DNB heeft vijf miljoen euro vrijgemaakt voor eenmalige bijdragen aan projecten voor bijvoorbeeld educatie en behoud van historisch erfgoed. In mei 2023 is gestart met de eerste ronde van bijdragen aan drie projecten: het Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam, het Elisabeth Samson Huis in Suriname en het Tula Museum op Curaçao. In de tweede ronde willen we bijdragen aan een project op elk van de eilanden: St Maarten, Aruba, Bonaire, St Eustatius en Saba. We streven ernaar dit nog dit jaar te doen.

Lees meer over de bijdragen aan projecten.

Video's

In de video vertellen DNB-directeur Nicole Stolk en Programmamanager Bianca Tjon Atsoi meer over het nieuwe fonds voor bijdragen aan lokale initiatieven van nazaten van slaafgemaakten.

Nicole en Bianca

Video met Cynthia Mcleod, historicus en voorzitter van de stichting van het Elisabeth Samson Huis. Zij vertelt over de betekenis van dit historisch erfgoed. En gaat in op het belang van excuses maken voor het slavernijverleden.

Cynthia Mcleod