Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De financiële sector moet transparant zijn over wat ze doet voor de verduurzaming en over de dilemma’s daarbij. Zo kan de sector vertrouwen winnen en de verduurzaming verder ontwikkelen. Dat is de inzet van de werkgroep Communicatie duurzaamheid.

De financiële sector ontplooit steeds meer initiatieven voor verduurzaming. In de communicatie daarover zijn er twee uitdagingen. Het brede publiek weet niet wat de rol is van de financiële sector bij de verduurzaming. Daarbij is het vertrouwen in de sector niet groot. Verhalen over duurzaamheidsinitiatieven van financiële instellingen kunnen daarom niet altijd rekenen op veel bijval. En tegelijkertijd kijken niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en media kritisch mee.

Inzet werkgroep

Inzet van de werkgroep is dat de financiële sector laat zien wat deze doet voor de verduurzaming. En open is over de dilemma’s en afwegingen daarbij. Daarmee kan de sector vertrouwen winnen en de verduurzaming verder ontwikkelen. De werkgroep richt zich daarom op twee aspecten:

  • een platform bieden voor communicatieprofessionals uit de financiële sector
  • de werkgroepen van het Platform voor Duurzame Financiering adviseren over de communicatie als actief instrument om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken of hun impact te vergroten.

Seminars en bijeenkomsten

In 2022 was er een bijeenkomst waarin MVO Nederland haar visie deelde over de rol van financiële instellingen op het gebied van duurzaamheid (en de communicatie daarover) en Motivaction op basis van onderzoek liet zien hoe consumenten kijken naar (de communicatie over) duurzaamheid.

In 2021 heeft de werkgroep Communicatie duurzaamheid twee online seminars georganiseerd. Een seminar ging over de Sustainable Finance Disclosure Regulationen Toezicht: de Europese regelgeving die de transparantie in de markt voor duurzame beleggingen moet verbeteren en greenwashing moet voorkomen en het toezicht daarop. Het andere seminar ging over duurzaamheid in de praktijk: een case en gesprek met de investeerders. In 2020 is er een webinar georganiseerd met de volgende onderwerpen: inhoud en verplichtingen klimaatakkoord; hoe kijkt de buitenwereld naar de financiële sector en duurzaamheid; en duurzaamheid en communicatie. Daarnaast heeft de werkgroep advies gegeven aan de werkgroepen Klimaatriscio’s en Biodiversiteit bij hun publicaties.

Over de werkgroep

In de Werkgroep Communicatie duurzaamheid zitten communicatie-experts uit de financiële sector die adviseren op het gebied van communicatie in relatie tot duurzaamheid. De Werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: a.s.r., NN Group, TKP Pensioen, ABN AMRO, ING, BlackRock en DNB

Voorzitter van de werkgroep is Boudewijn van Uden (a.s.r.).