Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleggerscompensatie

Belegt u in aandelen, obligaties of andere financiële instrumenten? De waarde kan op en neer gaan en daarom kunt u verlies maken. Daarvoor is er geen compensatie. Maar het kan ook zijn dat er iets misgaat bij de onderneming die uw beleggingen beheert en uw orders uitvoert. Daarvoor is de Beleggerscompensatie: de garantie dat u uw beleggingen tot maximaal EUR 20.000 terugkrijgt.

Beleggerscompensatie

Garantieregeling voor beleggers

De Beleggerscompensatie is er voor het geval dat er iets ernstig misgaat bij een onderneming die beleggingsdiensten verleent. Bijvoorbeeld door een faillissement en fraude en/of mismanagement. Ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen, moeten volgens de wet hun eigen vermogen gescheiden houden van het belegde vermogen van klanten. Als het dan misgaat, staan de beleggingen van hun klanten veilig in een apart potje. Maar als de vermogens niet afdoende gescheiden zijn, kan de falende onderneming ook de tegoeden van beleggers meesleuren in haar val. Om beleggers voor dat verlies te compenseren, is er de Beleggerscompensatie.

Let op: de Beleggerscompensatie beschermt geen beleggingen bij een onderneming die geen vergunning heeft gekregen om beleggingsdiensten te verlenen. Ondernemingen die enkel beleggingsadvies mogen geven zijn ook uitgesloten van de Beleggerscompensatie.

Niet alle soorten beleggingen worden beschermd door de Beleggerscompensatie. Financiële instrumenten en geld worden wel beschermd, maar crypto’s vallen daar bijvoorbeeld niet onder.

Compensatie tot maximaal EUR 20.000

Gaat het totaal mis bij de onderneming waarbij u belegt? De Beleggerscompensatie biedt de garantie dat u uw beleggingen en geld terugkrijgt tot maximaal EUR 20.000 per persoon en per onderneming. Heeft u samen met uw partner een en/of-beleggersrekening? Dan heeft u de garantie dat u samen maximaal EUR 40.000 terugkrijgt.

Wie kan Beleggerscompensatie krijgen?

De Beleggerscompensatie is er voor particuliere beleggers. En ook voor kleine ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Er zijn enkele uitzonderingen.

Wie kan geen Beleggerscompensatie krijgen?

Sommige personen en ondernemingen komen niet in aanmerking voor Beleggerscompensatie. Dat zijn:

  • bestuurders, beheerders en hoofdelijk aansprakelijke vennoten van de onderneming die beleggingsdiensten verleent
  • personen die voor ten minste 5% deelnemen in het kapitaal van de financiële onderneming die beleggingsdiensten verleent
  • professionele marktpartijen en beleggers zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en overheidsinstanties.

De Nederlandse beleggerscompensatie

De Nederlandse Beleggerscompensatie is voor beleggers die beleggen via een Nederlandse financiële onderneming. Bijvoorbeeld een bank of een beleggingsonderneming of een beheerder van beleggingsinstellingen die ook individuele vermogens mag beheren. Het kan gaan om een financiële onderneming in Nederland of om een Europees bijkantoor van een Nederlandse financiële onderneming.

Buitenlandse beleggerscompensatie

Belegt u bij een beleggingsonderneming met een hoofdkantoor in een ander land? Dan geldt meestal de Beleggerscompensatie van het land waar dit hoofdkantoor is gevestigd. In alle landen van de Europese Economische Ruimte (de EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) biedt de Beleggerscompensatie de garantie dat u uw beleggingen en geld terugkrijgt tot EUR 20.000. Sommige landen bieden een hogere compensatie. Banken of beleggingsondernemingen met een hoofdkantoor buiten Europa (EER) kennen vaak andere regelingen. Maar zij kunnen aanvullend meedoen aan de Nederlandse Beleggerscompensatie. Vraag bij uw financiële onderneming na welke Beleggerscompensatie van toepassing is.

Wie betaalt de Beleggerscompensatie?

De Nederlandse Beleggerscompensatie wordt betaald door de financiële ondernemingen waarvoor deze garantieregeling geldt. Deze ondernemingen zorgen er samen voor dat er genoeg geld is om alle gedupeerde beleggers te compenseren tot maximaal EUR 20.000. De Nederlandsche Bank zorgt ervoor dat gedupeerde beleggers een compensatie krijgen. Dat doet DNB samen met de Stichting Beleggers Compensatiefonds. Deze stichting beheert het geld voor het uitbetalen van de beleggerscompensatie.

Toezicht op beleggingsdiensten

Financiële ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen, moeten hun eigen vermogen scheiden van het belegde vermogen van klanten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt hier toezicht op. Deze toezichthouder toetst of ondernemingen hieraan voldoen en probeert op tijd in te grijpen wanneer de vermogensscheiding niet goed werkt. Als het toch misgaat, bijvoorbeeld een faillissement en fraude, dan zorgt DNB voor de uitvoering van de Beleggerscompensatie. Lees meer over het toezicht van de AFM.

Garantie geld op uw bankrekening

De depositogarantie is een garantieregeling voor het geld op uw bankrekening(en). Als een bank failliet gaat, krijgt u uw geld terug. Tot maximaal EUR 100.000 per persoon per bank. Lees meer over de Nederlandse Depositogarantie.

Ontdek gerelateerde artikelen