Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Man achter zijn laptop

Statistiekdata via API Services

DNB stelt haar statistieken beschikbaar via een zogeheten application programming interface (API). Deze API is voor iedereen toegankelijk en maakt het mogelijk om DNB-Statistiekdata automatisch binnen te halen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de toegang tot en voorwaarden van de API.  

Een deel van de actuele DNB-datasets die op de website te bekijken en te downloaden zijn, zijn ook beschikbaar via de API. Datasets die niet meer worden ververst zijn alleen beschikbaar op de website van DNB.

In de loop van 2024 stelt DNB bijna al haar actuele datasets gefaseerd beschikbaar via de API. Welke datasets beschikbaar zijn, is te vinden als u de DNB Statistics API benadert. Een deel van de actuele toezichtdata over pensioenfondsen zal in 2024 niet ontsloten worden vanwege grote veranderingen die worden verwacht in de structuren van deze datasets, als gevolg van de nieuwe Pensioenwet. Heeft u nog vragen over wanneer een specifieke dataset via de API beschikbaar wordt gemaakt, dan kunt u daarover contact opnemen met stat-info@dnb.nl.

Toegang en communicatie

Om de technische documentatie van de DNB Statistics API in te zien en een subscription voor gebruik van deze API aan te maken, dient u zich aan te melden via ‘Mijn DNB’. Dit kan met een eHerkenning-account dat u mogelijk al gebruikt op Mijn DNB of door het registreren van een nieuw Mijn DNB-account. Op Mijn DNB staat stap voor stap uitgelegd hoe u dit doet.

Vervolgens kunt u op Mijn DNB naar de dienst DNB API Services navigeren, waarna u onder ‘Products’ een subscriptie kunt aanmaken voor het product ‘Public’. Onder APIs kunt u gaan naar ‘DNB Statistics API’ om daar de verschillende endpoints van de beschikbare datasets te bekijken. Via DNB API Services kunt u onder ‘Starters Guide’ meer informatie vinden over het gebruik van de DNB publieke API’s.

Gebruikersvoorwaarden

Als u gebruikmaakt van de Statistiek-API kunt u door DNB benaderd worden als er relevante nieuwe informatie is met betrekking tot de API of een specifiek endpoint waar u gebruik van maakt. Ook kunt u worden benaderd als DNB feedback wil vragen aan gebruikers van API’s.

De statistieken die DNB via haar API aanbiedt zijn voor eenieder vrij beschikbaar.

Disclaimer 

Hoewel de data met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld en DNB van oordeel is dat de data een juiste weergave van de stand van zaken geven ten tijde van verschijning, garandeert DNB niet dat deze data te allen tijde juist, actueel en/of volledig zijn. DNB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van (of onmogelijkheid van het gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van data die via de API beschikbaar is, noch garandeert DNB dat de API foutloos en ononderbroken functioneert. CC-BY 4.0) van toepassing. Bij gebruik van de data is het verplicht te vermelden dat de data afkomstig zijn van DNB. Ook is de gebruiker verplicht de licentie te vermelden en aan te geven of de data bewerkt zijn. U mag de data bewerken, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat DNB instemt met de bewerking of met het gebruik.