Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Juridische documentatie

TARGET is juridisch gestructureerd als een veelvoud van betalingssystemen, met de hoogste mate van harmonisatie van de juridische documentatie van de centrale banken binnen de grenzen van hun eigen nationaal juridisch raamwerk. De Raad van Bestuur van de ECB heeft besloten tot deze juridische structuur.

Hieronder vindt u de juridische documentatie van DNB over TARGET2. Meer informatie over de juridische basis vindt u bij de website van de ECB.

De Voorwaarden TARGET-NL zijn gebaseerd op Richlijn (EU) 2022/912 of the European Central Bank of 24 February 2022 on a new-generation Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET) gepubliceerd op European Central Bank - EUR-Lex (europa.eu)

TARGET-NL is aangewezen als een systeem dat valt onder de finaliteitsrichtlijn waardoor betalingen onherroepelijk worden afgewikkeld.

TARGET  biedt de volgende geldrekeningen voor settlement in euro in centralebankgeld,

(a) MCA’s (Hoofdgeldrekening (main cash accounts)) voor de afwikkeling van centralebankoperaties;

 (b) RTGS DCA’s (Realtime-brutovereveningsspecifieke geldrekeningen (Real-time gross settlement dedicated cash accounts)) voor realtime brutoverevening van grote betalingen en subrekeningen voor zover vereist voor de afwikkeling van een AS (Aangesloten Systeem – (ancillary systems));

 (c) T2S DCA’s (TARGET2-Securities specifieke geldrekeningen (TARGET2-Securities dedicated cash accounts)) voor contante betalingen in verband met effectenafwikkeling;

 (d) TIPS DCA’s (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-specifieke geldrekeningen (TARGET Instant Payment Settlement dedicated cash accounts)) voor de afwikkeling van directe betalingen; en

(e) de volgende rekeningen voor AS-afwikkeling: i) RTGS AS-technische rekeningen; ii) ASgarantiefondsrekeningen, en iii) TIPS AS-technische rekeningen.

Instellingen die voldoen aan de toegangscriteria en bepaalde rekeningen willen openen nemen de volgende stappen:

Stuur een gefundeerd rechtsgeldig getekend verzoek naar:

 • Afdelingshoofd Betalingsverkeer & Onderpand Services
  De Nederlandsche Bank N.V.
  Postbus 98
  1000 AB Amsterdam
 • Onderteken de akkoordverklaring van de TARGET-NL Voorwaarden
  Onderteken de akkoordverklaring van de Algemene Voorwaarden van De Nederlandsche Bank N.V.
 • Onderteken de voorwaarden monetaire beleidstransacties
 • Onderteken de Kredietovereenkomst (Conditioneel voor kredietverlening)

Contact via de DNB Target Services National Service Desk:

Algemene Voorwaarden mei 2024

322KB PDF
Download Algemene Voorwaarden mei 2024

Voorwaarden TARGET-NL - november 2023

1MB PDF
Download Voorwaarden TARGET-NL - november 2023

DNB Payment Hub conditions May 2022

318KB PDF
Download DNB Payment Hub conditions May 2022