Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Taak en meerjarenprogramma

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op grond van de Bankwet een statistiektaak: het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken.

De volgende wettelijke regelingen leggen daarvoor de basis:

  • Verordeningen van de Europese Centrale Bank (ECB).
  • Wet financiële betrekkingen buitenland.
  • Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.

Daarnaast worden, overeenkomstig de Missie van het Eurosysteem, de ESCB-statistieken gereguleerd door een aantal beginselen die betrekking hebben op de institutionele omgeving, statistische processen en de statistische output. Dit alles staat samengevat in deze ESCB publieke verklaring. Deze verklaring bevat richtlijnen die leidend zijn voor de missie en doelstellingen van de statistiekdivisie van DNB.

Statistisch meerjarenprogramma 2023-2025

Om de transparantie naar de eindgebruikers te vergroten, publiceert DNB voor de komende drie jaar het werkprogramma ten aanzien van de statistieken die (door)ontwikkeld worden. DNB onderscheidt daarbij drie thema's:

  1. Wendbaarheid ten behoeve van nieuwe informatiebehoeften.
  2. Verdere verbetering van de kwaliteit van onze statistieken.
  3. Maximale toegankelijkheid van bestaande en nieuwe statistieken.

DNB Statistisch Meerjarenprogramma 2023-2025

222KB PDF
Download DNB Statistisch Meerjarenprogramma 2023-2025

Statistieken bouwen en verbeteren

Het juridisch kader wordt regelmatig aangepast. Zo kunnen we de kwaliteit van statistieken verbeteren en nieuwe statistieken bouwen om actuele trends in kaart te brengen en beleidsmakers te voorzien van cijfers. Een voorbeeld: in Europees verband ontwerpen we statistieken over de activiteiten van beleggingsinstellingen, securitisatievehikels en geldmarktfondsen.

Tegelijkertijd zijn er initiatieven om de inzichten te verdiepen. Een voorbeeld is de Europese database over het houderschap van individuele aandelen en obligaties: de Securities Holdings Statistics. Elke centrale bank van het eurogebied verzamelt hiervoor gedetailleerde gegevens.