Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Individueel klantbeeld

vrouw op trap

DNB verwacht van banken dat zij een Individueel Klantbeeld (IKB) aanleveren voor de uitvoering van het Depositogarantiestelsel (DGS). Banken moeten dit IKB tijdig, nauwkeurig en juist opbouwen. Een overzicht van de regels en vereisten voor het IKB. 

Beleidsregel Individueel Klantbeeld

DNB heeft de eisen aan het IKB vastgelegd in de Beleidsregel Individueel Klantbeeld. Deze beleidsregel beschrijft hoe een bank garandeert dat de administratie, procedures en maatregelen zodanig zijn ingericht dat de bank het IKB tijdig, nauwkeurig en juist kan opbouwen. Banken moeten hun systemen en processen (IKB-systeem) hierop inrichten. Naast het periodiek aanleveren van het IKB-bestand moeten banken jaarlijks een audit van het IKB-systeem laten uitvoeren.

Vereisten voor banken

De vereisten voor banken zijn vastgelegd in de volgende documenten:

  1. Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017 (Beleidsregel IKB), gepubliceerd in de Staatscourant en onderdeel van Regelgeving DGS voor banken
  2. Handboek Gegevenslevering DGS
  3. Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) met Logisch Datamodel (LDM)

I. Beleidsregel IKB: overzicht van versies

DNB heeft de IKB-vereisten voor banken vastgelegd in de Beleidsregel IKB. Deze beleidsregel is in 2017 gepubliceerd en in februari 2019, oktober 2021 en december 2022 gewijzigd. De geconsolideerde versie van de beleidsregel is te vinden in de Wettenbank. DNB heeft tevens een nieuwe versie van het geconsolideerde document ‘Regelgeving DGS voor banken’ gepubliceerd.

Er geldt een overgangstermijn voor de wijzigingsronden. Toekomstige auditrapporten worden (deels) gebaseerd op voorgaande versies van de Beleidsregel IKB. Een overzicht van de relevante versies van het document Regelgeving DGS voor banken:

Tabel 1. Overzicht van versies Beleidsregel IKB

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Versie

Basis voor gegevensaanlevering vanaf

Download

Regelgeving DGS voor banken – december 2022 (vierde publicatie)

Derde wijzigingsronde 2022

1 juli 2023

Regelgeving DGS voor banken – december 2022 (vierde publicatie)

Regelgeving DGS voor banken - oktober 2021 (derde publicatie)

Tweede wijzigingsronde 2021

1 april 2022

Regelgeving DGS voor banken - oktober 2021 (derde publicatie)

Regelgeving DGS – februari 2019 (tweede publicatie)

Eerste wijzigingsronde 2019

1 januari 2020

Regelgeving DGS – februari 2019 (tweede publicatie)

Regelgeving DGS – Juli 2017

1 januari 2019

Regelgeving DGS – juli 2017

Voor de volledigheid vindt u hier ook het consultatiedocument en het vaststellingsdocument van de derde wijzigingsronde (2022).

II. Handboek Gegevenslevering DGS

Het Handboek Gegevenslevering DGS biedt banken praktische handvatten voor de opbouw en aanlevering van het IKB. Er geldt een overgangstermijn voor de wijzigingsronden. Toekomstige auditrapporten worden (deels) gebaseerd op voorgaande versies van het handboek. Een overzicht van de relevante versies van het Handboek Gegevenslevering DGS.

Tabel 2. Overzicht van versies Handboek Gegevenslevering DGS

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Versie

Basis voor gegevensaanlevering vanaf

Download

Handboek Gegevenslevering DGS v3.3 – december 2022

1 juli 2023

Handboek Gegevenslevering DGS v3.3 – december 2022

Handboek Gegevenslevering DGS v3.2 – oktober 2021

1 april 2022

 

Handboek Gegevenslevering DGS v3.2 – oktober 2021

Handboek Gegevenslevering DGS v3.1 – juli 2019

1 januari 2020

Handboek Gegevenslevering DGS v3.1 – juli 2019

III. Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) met Logisch Datamodel (LDM)

De specificatie van de gegevenslevering is beschreven in een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) met als onderdeel daarvan een Logisch Datamodel (LDM). De GLO geeft een verdere invulling aan de DGS-regelgeving en beschrijft de technische specificaties van de gegevensuitwisselingen. De GLO is in het Engels opgesteld en samengesteld uit een set bestanden en documenten. U vindt de laatste versie van de GLO, bestanden en documenten in het zip-bestand.

Tabel 3. Overzicht van versies GLO

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Versie

Basis voor gegevensaanlevering vanaf

Download

GLO v1.3. – december 2022

 

1 juli 2023

GLO_DGS_IKB_v1.3(ZIP)

GLO v1.2. – oktober 2021

1 april 2022

GLO_DGS_IKB_v1.2. (ZIP)

GLO v1.1. – juli 2019

1 januari 2020

GLO_DGS_IKB_v1.1. (ZIP)

Het document Gegevensaanlevering via Logius Digipoort geeft een technische specificatie van aanlevering via Logius Digipoort.

Toezicht DNB

DNB houdt toezicht op de naleving van de vereisten uit de Beleidsregel IKB. Hiertoe is het Beoordelingskader voor toezicht op naleving vereisten Beleidsregel Individueel Klantbeeld vastgesteld. Onderdeel van het beoordelingskader zijn:

  • Verschillende indicatoren die duidelijkheid scheppen over de mate waarin banken aan de vereisten voldoen
  • De rol van toetsing van het IKB-systeem door de interne accountantsdienst en de externe accountant
  • De middelen die DNB kan inzetten wanneer doelstellingen niet of niet tijdig gehaald worden

Beoordeling naleving Beleidsregel IKB

Banken ontvangen jaarlijks van DNB op individuele basis een overzicht van de mate waarin voldaan wordt aan de vereisten uit de beleidsregel. Conform het groeipad uit het beoordelingskader stelt DNB haar verwachtingen vast voor de verbeteringen die een bank moet realiseren.

Een bank geeft minimaal op jaarbasis opdracht aan de externe accountant om een oordeel te vormen of de voorschriften uit de Beleidsregel IKB met redelijke mate van zekerheid worden nageleefd. De opdracht wordt gebaseerd op ISAE 3402 (zie artikel 12 van de Beleidsregel IKB).

Interne accountantsdienst

Ook de interne accountantsdienst moet, als onderdeel van de ‘three lines of defence’ van de bank, toetsen of aan de voorschriften uit de beleidsregel wordt voldaan. Het rapport van de interne accountantsdienst dient binnen een redelijke termijn beschikbaar te zijn om een rol te kunnen vervullen in de afstemming van werkzaamheden met de externe accountant (zie artikel 11 van de Beleidsregel IKB).

Verdere guidance over de IKB-audit vindt u in het Beoordelingskader voor toezicht op de naleving vereisten Beleidsregel Individueel Klantbeeld.

Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) en overige documenten