Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publieksbekendheid Nederlandse Depositogarantie

vrouw voor woonhuis

Publieksbekendheid met de Nederlandse Depositogarantie is een noodzakelijke voorwaarde om de stabiliserende werking van het depositogarantiestelsel (DGS) te realiseren. Hoe groter de publieksbekendheid, hoe kleiner de kans dat een bankrun op gang komt wanneer een instelling in de problemen is. DNB streeft om de publieksbekendheid met de Nederlandse Depositogarantie te vergroten naar 65% per eind 2022 en 70% per eind 2024.

Start actieve voorlichting

In april 2021 is DNB gestart met een actieve voorlichting over Nederlandse Depositogarantie. DNB doet dit in samenwerking met de banken. DNB heeft een vernieuwde en gebruiksvriendelijke webpagina gelanceerd met informatie voor het brede publiek. Hierop staan antwoorden op veel gestelde vragen en diverse explainer video’s met het doel om Nederlandse Depositogarantie uit te leggen en toe te lichten. Ook zet DNB diverse social media kanalen in om het publiek te informeren over Depositogarantie. Tot slot moedigt DNB de sector aan om gebruik te maken van modelteksten en beeldmateriaal.

De Guidance en Toolkit Voorlichting Nederlandse Depositogarantie geeft een overzicht inclusief modelteksten en guidance voor het informeren over Depositogarantie door de sector. Op de pagina Overzicht mediamiddelen Nederlandse Depositogarantie staat een technisch overzicht van de mediamiddelen. Dit omvat een technische toolkit en alle visuals, video’s en beeldmerken voor gebruik door de sector.

Guidance en Toolkit Voorlichting Nederlandse Depositogarantie

199KB PDF
Download Guidance en Toolkit Voorlichting Nederlandse Depositogarantie

Vergroten publieksbekendheid

Zowel in 2019 als 2020 was 58% van de Nederlanders bekend met het DGS. Er is ruimte voor verbetering, ook in vergelijking met buitenlandse DGS’en. DNB werkt de komende jaren samen met de financiële sector aan het vergroten van de publieksbekendheid met het DGS. Onder meer met een actieve publieksvoorlichting.

In februari 2019 heeft DNB het Consultatiedocument Vergroten Publieksbekendheid Depositogarantiestelsel gepubliceerd. Met dit document is DNB in gesprek gegaan met de sector over haar strategische visie om de publieksbekendheid met het DGS te vergroten. De kern van de strategische visie is de doelstelling om de bekendheid met het DGS in het algemeen en met de specifieke kenmerken te vergroten. Hierbij is een rolverdeling voorgesteld waarbij DNB verantwoordelijk is voor de inhoud en het proces, en de sector fungeert als distributiepartner.

Naar aanleiding van deze consultatie heeft DNB een zogenoemde expert group opgericht met DGS- en communicatie-experts uit de sector. Samen met deze expert group en ondersteund door een communicatieadviesbureau werkt DNB aan een actieve publieksvoorlichting. Begin 2020 heeft DNB een Voortgangsrapportage Publieksbekendheid Depositogarantie gepubliceerd.

1e voortgangsrapportage Vergroten Publieksbekendheid DGS - februari 2020

274KB PDF
Download 1e voortgangsrapportage Vergroten Publieksbekendheid DGS - februari 2020

Consultatiedocument Vergroten Publieksbekendheid DGS - februari 2019

669KB PDF
Download Consultatiedocument Vergroten Publieksbekendheid DGS - februari 2019