Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB onderzoekt samen met de ECB de mogelijkheid om naast eurobiljetten en -munten ook een digitale euro uit te geven. Een digitale euro komt neer op een elektronische vorm van centralebankgeld. Dit geld is voor alle burgers en bedrijven toegankelijk en kunt u vergelijken met bankbiljetten, maar dan in digitale vorm.

Wat is een digitale euro?

De digitale euro is een central bank digital currency (CBDC), vertaald naar het Nederlands is dat digitaal centralebankgeld. Dit is digitaal geld dat wordt uitgegeven door de centrale bank aan een breed publiek. Tot op de dag van vandaag wordt digitaal centralebankgeld alleen uitgegeven aan financiële instellingen die een rekening hebben bij de centrale bank. Maar sommige centrale banken zoals De Nederlandsche Bank (DNB) samen met de Europese Centrale Bank (ECB) onderzoeken nu de mogelijkheden om een breder publiek toegang te geven tot digitaal centralebankgeld.

Het idee achter een digitale euro

Centrale banken geven nu geld uit. In de Eurozone doet de ECB dit. Maar voor consumenten is dit alleen het contante geld in hun portemonnee. Het geld op uw rekening bij een commerciële bank wordt niet door de centrale bank uitgegeven. Als zo’n commerciële bank omvalt, kunt u het geld op uw rekening verliezen. De Nederlandse Depositogarantie staat dan garant voor een deel van deze tegoeden. Hierdoor hoeven consumenten minder bang te zijn dat ze hun geld verliezen in onzekere tijden, zoals een financiële crisis. De afgelopen jaren is in  Nederland en veel andere landen de rol van contant geld steeds kleiner geworden. Om deze reden doen DNB en andere centrale banken al langer onderzoek naar een mogelijke digitale vorm van contant geld, oftewel een digitale euro.

Er zijn ook private initiatieven ontstaan die een digitale vorm van contant geld proberen na te bootsen, zoals crypto’s. Als mensen zouden overstappen op crypto’s zoals Libra/Diem of andere buitenlandse digitale betaalmiddelen, dan kan dit de financiële stabiliteit en monetaire soevereiniteit in het eurogebied ondermijnen. Als euro’s namelijk minder worden gebruikt dan gaat dit ten koste van de controle van de centrale bank. Crypto’s brengen ook andere risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering, belastingontduiking, privacy en consumentenbescherming. Dit heeft ook de discussie over de digitale euro aangewakkerd.

Waarom centrale banken digitaal geld willen uitbrengen

Een digitale euro zou op een betrouwbare en stabiele manier contant geld kunnen aanvullen. Dit is belangrijk omdat de centrale bank werkt vanuit het publieke belang. Hierbij houden wij bijvoorbeeld rekening met voldoende concurrentie, financiële inclusie van kwetsbare groepen, maar ook met een back-up betaalsysteem zodat iedereen kan blijven betalen als reguliere betaalsystemen tijdelijk niet werken. Een digitale euro kan ervoor zorgen dat inwoners van het eurogebied toegang houden tot een simpel, breed geaccepteerd, veilig en betrouwbaar publiek betaalmiddel. Digitaal en contant geld samen geven mensen dus meer mogelijkheden. Het is namelijk de taak van de centrale bank om te zorgen voor financiële stabiliteit en een efficiënt, betrouwbaar en inclusief (publiek) betalingsverkeer.

Geld als publieke voorziening

Mensen betalen steeds vaker online. Daardoor bestaat het risico dat contant geld op de lange termijn verdwijnt. Aan de andere kant zien we in tijden van crisis juist dat mensen veel meer contant geld opnemen. In de toekomst willen we dat ook digitaal aanbieden. Dat kan dan in de vorm van een digitale euro. Zo blijft geld een publieke voorziening.

Onderzoek naar de digitale euro en de ontwikkeling

Het onderzoek naar een veilige, toegankelijke en efficiënte digitale euro kost tijd. Tijdens de verkenningsfase werkt het Eurosysteem aan ontwerpideeën, doen we een aantal technische experimenten en spreken we met belanghebbenden en (inter)nationale partners. Halverwege 2021 beslissen we gezamenlijk of we doorgaan met onderzoek naar de vereisten en vormgeving van een digitale euro. Lees hierover meer in ons rapport.