Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat zijn de TARGET services

Als banken in de EU geld overmaken naar elkaar, loopt dat via De Nederlandsche Bank (DNB) en andere centrale banken. Daarvoor is een apart betalingssysteem: T2. Voor effectentransacties gebruiken zij een apart platform: TARGET2 Securities. Daarnaast is er TIPS voor directe betalingen of instant payments.

T2: eurobetalingen in Europa

TARGET is de afkorting van Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer.. Meer dan 1.700 banken maken gebruik van  T2 om eurotransacties uit te voeren, voor zichzelf of voor hun klanten. Gemiddeld zijn er circa 350.000 transacties per dag met een gezamenlijke waarde van EUR 1,8 biljoen. Het gaat vooral om grotere betalingen: een transactie bedraagt gemiddeld EUR 5,3 miljoen. Bij meer dan twee derde van de transacties gaat het om minder dan EUR 50.000; bij 12% gaat het om meer dan EUR 1 miljoen. 

T2: de rol van DNB

T2 is een betaalsysteem voor banken in de EU. Dit betaalsysteem is in handen van het eurosysteem. T2 maakt het vrije grensoverschrijdende verkeer van geld mogelijk én ondersteunt de uitvoering van het monetaire beleid. De centrale banken hebben een operationele rol: bij het openen van rekeningen en de monitoring van de transacties. Als commerciële banken elkaar geld overmaken, loopt dat via hun centrale banken. Dat gaat supersnel: 99,94% van alle transacties worden in minder dan vijf minuten uitgevoerd.

T2: saldi centrale banken

Centrale banken kunnen geld tegoed hebben van elkaar. Elke nationale centrale bank heeft ten opzichte van de Europese Centrale Bank (ECB) een bepaald saldo in T2 als gevolg van de grensoverschrijdende betalingen. Dat saldo is positief voor crediteuren; negatief voor debiteuren. De actuele saldi van DNB en andere centrale banken biedt de ECB.

Meer informatie over T2

T2 is beschikbaar op alle dagen van de week, behalve het weekend en de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Dag van de Arbeid en Eerste en Tweede Kerstdag.

DNB biedt juridische documentatie, presentaties en registratieformulieren voor deelnemers. Voor vragen kunt u contact opnemen met de TARGET Services Nationale Helpdesk. Mail naar targetservices@dnb.nl of bel +31 20 - 524 3564.

Meer informatie vindt u ook op de ECB-site.

TARGET2 Securities: effectentransacties in Europa

TARGET2 Securities (T2S) is een platform voor de afwikkeling (settlement) van effectentransacties. Dit platform wordt aangeboden door DNB en de andere centrale banken en de centrale effectenbewaarinstellingen (Central Securities Depository, CSD’s). T2S wordt gebruikt voor de verwerking van binnen- en buitenlandse delivery-versus-payment-transacties in centralebankgeld. TARGET2 Securities is een van de grootste infrastructuurprojecten van het Eurosysteem. Motto is: settling without borders. Het platform wordt intensief gebruikt. Dagelijks worden namelijk meer dan 750.000 transacties afgewikkeld (cijfers februari 2021). Gebruikers zijn onder meer de commerciële banken, de centrale banken van de EU en de centrale bewaarinstellingen.

TARGET2 Securities: deelnemers         

Het platform wordt voor de afwikkeling van transacties in euro gebruikt door:

  • bijna heel het eurogebied
  • vier niet-eurolanden: Denemarken, Hongarije, Roemenië en Zwitserland.

Vanaf oktober 2018 maakt de Deense centrale bank gebruik van T2S voor het afwikkelen van delivery-versus-payment-transacties in de Deense munt in centralebankgeld. Naarmate meer markten en valuta instappen, nemen de voordelen voor de gebruikers toe. T2S sluit goed aan bij de ambitie van het Eurosysteem om te komen tot een geïntegreerde Europese kapitaalmarkt.

Meer informatie over T2S

DNB biedt juridische documentatie, presentaties en registratieformulieren voor deelnemers. Meer informatie vindt u ook op de ECB-site.

TIPS: directe of instant payments voor zakelijke partijen en consumenten

TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) is een markt infrastructuur die van start is gegaan in november 2018. Deze maakt het mogelijk dat betaaldienstverleners betalingen aanbieden in real time en het klokje rond. Elke dag van het jaar. Hiermee kunnen bedrijven en consumenten geld overboeken, binnen enkele seconden, onafhankelijk van de openingstijden van hun bank.

TIPS is ontwikkeld als toevoeging aan T2 en verwerkt betalingen in centralebankgeld. TIPS wordt nu nog gebruikt voor de afwikkeling van betalingen in euro, maar de centrale banken van Zweden, Denemarken en Noorwegen hebben interesse om TIPS te gebruiken voor betalingen in hun eigen valuta/muntsoorten.

Meer informatie vindt u ook op de ECB-site What is TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)? (europa.eu)

FSB Continuity Of Access TARGET2 NL Reply

781KB PDF
Download FSB Continuity Of Access TARGET2 NL Reply

FSB Continuity of Access TARGET2 General reply

736KB PDF
Download FSB Continuity of Access TARGET2 General reply