Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Risico’s voor het financiële stelsel

De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich in voor een stabiel financieel stelsel. Daar horen integere en solide financiële instellingen bij. Dat is noodzakelijk voor een duurzame economie in Nederland. DNB waarschuwt voor risico’s die het stelsel als geheel kunnen raken en geeft hierover adviezen. Ook maakt DNB het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld te zorgen voor afdoende buffers bij financiële instellingen.

Tegen een stootje kunnen

Het financiële stelsel heeft een belangrijke functie in de economie. Het zorgt ervoor dat u kunt sparen, lenen en investeren. Maar ook dat u veilig en snel kunt betalen, en dat u financiële risico’s kunt afdekken die u niet zelf wil of kan dragen. Dingen waar u meestal niet bij stilstaat, maar die wel essentieel zijn voor de economie. Het is belangrijk dat het financiële stelsel tegen een stootje kan en ook in minder goede tijden blijft functioneren.

Overzicht risico’s

DNB houdt de stabiliteit van het financiële stelsel goed in de gaten en publiceert elk half jaar het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). In dit rapport brengen wij de risico’s voor het financiële stelsel in kaart. Het laatste OFS is gepubliceerd op 10 oktober 2022. In onderstaande video leggen collega's Dorien de Leeuw en Ralph Verhoeks uit waarom de rente recent aanzienlijk is gestegen:

Welke risico’s loopt de financiële sector op dit moment?

In ons laatste Overzicht Financiële Stabiliteit signaleren we dat de risico’s voor de financiële stabiliteit het afgelopen half jaar zijn toegenomen. Dat komt door de hoge inflatie, oplopende rentes, de oorlog in Oekraïne en de verslechterde economische vooruitzichten. Als de rente verder stijgt en de inkomens achterblijven, dan kan dat tot problemen leiden voor mensen, bedrijven en overheden met hoge schulden. Risico is dat ze hun lening of krediet niet kunnen terugbetalen. DNB heeft daarom banken opgeroepen om rekening te houden met toenemende verliezen. Gelukkig hebben Nederlandse financiële instellingen buffers om mogelijke verliezen op te vangen. 

OFS - najaar 2022

1,6MB PDF
Download

Wat is een stabiel financieel stelsel?

Een stabiel financieel stelsel blijft goed functioneren als het economisch of financieel tegenzit, als een bank, verzekeraar of pensioenfonds in de problemen raakt of als de aandelenmarkten onderuit gaan. Kortom, een stelsel dat schokken kan opvangen en bijdraagt aan duurzame economische groei in Nederland. En een financieel stelsel moet zelf geen bron van verstoringen in de economie zijn. Ook zijn in een stabiel financieel stelsel voldoende buffers aanwezig.

Lees meer over hoe DNB zich inzet voor financiële stabiliteit

Brochure: de financiële stabiliteitstaak van DNB

632KB PDF
Download

Hoe weet DNB of het financiële stelsel stabiel is?

Om de stabiliteit van het stelsel te beoordelen, heeft DNB verschillende aandachtsgebieden. Daarvoor gebruiken we een groot aantal graadmeters (indicatoren). Denk aan een groeiend aantal leningen (kredietgroei), snel toenemende vastgoedprijzen en de hoeveelheid geld die banken in kas hebben (liquiditeit). Zo is een sterke kredietgroei die samengaat met sterk stijgende vastgoedprijzen vaak een aanwijzing voor (toekomstige) instabiliteit.

Samenwerking op het gebied van financiële stabiliteit

Wij nemen deel aan het Financieel Stabiliteitscomité dat ten minste twee keer per jaar bijeenkomt onder voorzitterschap van DNB. Op internationaal niveau zijn we actief binnen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Centrale Bank (ECB), de European Systemic Risk Board (ESRB) en aan de Financial Stability Board (FSB), waarvan DNB-president Klaas Knot voorzitter is. Ook onze deelname aan overleg in Den Haag en Brussel is belangrijk.