Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verklaring van geen bezwaar – overzichtspagina

Er bestaan vier categorieën van vvgb’s:

  1. Vvgb’s voor gekwalificeerde deelnemingen in een financiële onderneming zoals in de Wft gedefinieerd. Iedereen die een gekwalificeerde deelneming met een omvang van 10% of meer in een financiële onderneming wil verwerven of vergroten, moet daarvoor een vvgb aanvragen.

  2. Vvgb’s voor banken. Banken moeten zelf een vvgb aanvragen voordat zij bepaalde handelingen die in de wet zijn genoemd kunnen verrichten.

  3. Vvgb’s voor verzekeraars. Verzekeraars moeten zelf een vvgb aanvragen als zij hun eigen vermogen willen verminderen.

  4. Vvgb’s voor gekwalificeerde deelnemingen in partijen die op grond van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) vergunningplichtig zijn. Het gaat dan om aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s) en uitgevers van activagerelateerde tokens (uitgevers ART’s).

Vvgb voor gekwalificeerde deelnemingen

Onder bepaalde omstandigheden heeft u of uw onderneming voorafgaande goedkeuring nodig van DNB om een gekwalificeerd aandelenbelang of zeggenschapsbelang in een financiële onderneming te verwerven of te vergroten. U of uw onderneming moet dan de vvgb als bedoeld in artikel 3:95 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) aanvragen. Wilt u of uw onderneming een gekwalificeerde deelneming verwerven of vergroten in een bank? Dan is in plaats van goedkeuring van DNB, goedkeuring nodig van de Europese Centrale Bank (ECB).

Zie ook: Vvgb voor deelnemingen (artikel 3:95 Wft)

Vvgb voor banken

Als uw onderneming een bank is die in Nederland is gevestigd, heeft u voor een aantal handelingen die in de wet zijn genoemd voorafgaande goedkeuring van DNB of de ECB nodig. Uw onderneming moet dan de vvgb als bedoeld in artikel 3:96 Wft aanvragen.

Zie ook: Vvgb voor banken (artikel 3:96 Wft)

Vvgb voor verzekeraars

Als uw onderneming een verzekeraar is die in Nederland is gevestigd, heeft u in bepaalde gevallen voorafgaande goedkeuring van DNB nodig voor het verminderen van het eigen vermogen. Uw onderneming moet dan een vvgb als bedoeld in artikel 3:97 Wft aan te vragen.

Zie ook: Vvgb voor verzekeraars (artikel 3:97 Wft)

Vvgb voor MiCAR-partijen

Onder bepaalde omstandigheden heeft u of uw onderneming voorafgaande goedkeuring nodig van DNB om een gekwalificeerde deelneming in een uitgever van activagerelateerde tokens (uitgever van ART’s) of aanbieder van cryptoactivadiensten (CASP) te verwerven of te vergroten. U of uw onderneming moet dan de vvgb als bedoeld in artikel 41 respectievelijk 83 van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) aanvragen. Let op: de vvgb’s voor CASP’s kunnen vooralsnog alleen in concept behandeld worden. Wij verzoeken u daarom een conceptaanvraag in te dienen.

Zie ook: Vvgb voor deelnemingen MiCAR

Meer informatie

In dit deel van Open Boek Toezicht vindt u een overzicht van relevante informatie met betrekking tot de vvgb. Ook vindt u hier een toelichting op begrippen en relevante wetsbepalingen.

Ontdek gerelateerde artikelen