Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Duur vvgb-aanvraag

Factsheet

Gepubliceerd: 02 maart 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Wanneer u een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) indient bij De Nederlandsche Bank (DNB) is het goed om rekening te houden met de doorlooptijden. De tijd tussen het indienen van de aanvraag en het moment dat u van DNB een besluit ontvangt verschilt per aanvraag.

De wettelijke beslistermijn voor een vvgb-aanvraag bedraagt 62 werkdagen. De beslistermijn vangt aan op de eerste werkdag nadat DNB een volledige vvgb-aanvraag (alle vereiste gegevens) heeft ontvangen.

De praktijk leert dat het totale proces van een vvgb-aanvraag doorgaans langer duurt dan deze 62 werkdagen. Dit komt doordat de beslistermijn pas aanvangt als DNB alle vereiste documenten heeft ontvangen.

Daarnaast kan een aanvraag eenmalig met maximaal dertig werkdagen worden opgeschort als voor het afronden van de beoordeling aanvullende informatie nodig is. DNB verzoekt u dan om deze informatie. De beslistermijn gaat pas weer lopen vanaf de eerste werkdag na de datum van ontvangst van alle verzochte informatie. Als de aanvraag niet of onvoldoende is aangevuld, kan DNB binnen vier weken besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen.

Kwaliteit

De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn dus van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. In het algemeen geldt hoe hoger de kwaliteit van de ingediende aanvraag (zowel qua inhoud als qua volledigheid), hoe korter de doorlooptijd.

Onvolledige of onjuiste gegevens vormen een afwijzingsgrond. Bij de beoordeling wordt het principe van lex silencio positivo gehanteerd. Dit wil zeggen dat de vvgb bij overschrijding van de beslistermijn geacht wordt van rechtswege te zijn verleend.

Contact

Als u een aanvraag overweegt, kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum Markttoegang of uw toezichthouder bij DNB om uw aanvraag aan te kondigen, navraag te doen naar de te verwachte doorlooptijd, en de aan te leveren benodigde gegevens. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: markttoegang@dnb.nl.

Informatie verklaring van geen bezwaar