Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 maart 2017 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Vvgb met bandbreedte

Aan een te verlenen verklaring van geen bezwaar (vvgb) voor het verwerven en houden van een gekwalificeerde deelneming zal een bandbreedte worden verbonden.

Binnen een bandbreedte kan het gehouden deelnemingspercentage schommelen zonder dat daarvoor steeds opnieuw een nieuwe of gewijzigde vvgb nodig is. Bij het aanvragen van een vvgb als bedoeld in artikel 3:95 en artikel 3:96 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bestaat een keuze tussen verschillende bandbreedtes.

Bij een vvgb onder 3:96 Wft voor een gekwalificeerde deelneming bestaat daarnaast de mogelijkheid om een vvgb voor een vast (gefixeerd) percentage aan te vragen. De volgende bandbreedtes zijn mogelijk:

 • 10-20%
 • 10-33%
 • 10-50%
 • 10-100%

Informatie verklaring van geen bezwaar

Sector(en)

 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Verzekeraars