Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Proces vvgb-aanvraag (10 stappen)

Factsheet

Gepubliceerd: 02 maart 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

De wettelijke beslistermijn voor een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) bedraagt 62 werkdagen. De beslistermijn vangt aan op de eerste werkdag nadat DNB een volledige vvgb-aanvraag (alle vereiste gegevens) heeft ontvangen.

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. We gaan dan eerst na of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en de bijbehorende bijlagen heeft meegestuurd. Is dit het geval? Dan wordt dit aan u bevestigd en gaat de beslistermijn lopen. Als uw aanvraag niet compleet is, verzoeken wij u uw aanvraag aan te vullen binnen een termijn die door ons is gesteld. De beslistermijn vangt dan pas aan na ontvangst van de ontbrekende gegevens. Zie ook: Duur vvgb-aanvraag.

10 stappen

Tijdens de vvgb-aanvraag worden verschillende stappen doorlopen. Zo vragen wij u mogelijk om aanvullende informatie (de beslistermijn wordt dan opgeschort) en kunnen we met u in gesprek gaan. De (mogelijke) stappen hebben we voor u in beeldgebracht.

10 stappen naar een vvgb-aanvraag

Kwaliteit aanvraag

De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Zijn deze niet voldoende? Dan kan het gebeuren dat het langer dan 62 werkdagen duurt voordat u ons besluit ontvangt. Dit komt doordat de beslistermijn pas start als de ontbrekende informatie is ontvangen of omdat de beslistermijn tijdens de beoordeling moet worden opgeschort voor het opvragen van extra informatie.

Succesfactoren

Voor een soepele behandeling van uw aanvraag hebben we een aantal succesfactoren voor u op een rij gezet. Meer tips en suggesties die wij in dit overzicht kunnen meenemen, ontvangen wij graag van u.

Informatie verklaring van geen bezwaar