Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Voorschriften en beperkingen vvgb

Factsheet

Gepubliceerd: 02 maart 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Als aan u een verklaring van geen bezwaar (vvgb) wordt verleend, is het mogelijk dat De Nederlandsche Bank (DNB) of de Europese Centrale Bank (ECB) daaraan voorschriften verbindt. Het is ook mogelijk dat aan de vvgb een beperking of termijn wordt gesteld.

DNB of de ECB kunnen voorschriften verbinden en/of een beperking of termijn stellen aan een verleende vvgb, met het oog op de belangen die afdeling 3.3.11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beoogt te beschermen. In afdeling 3.3.11 staat wanneer iemand een vvgb moet aanvragen. Ook staan daar de criteria voor de beoordeling van een aanvraag.

Gewijzigde omstandigheden

Bij gewijzigde omstandigheden is het mogelijk dat na het verlenen van de vvgb alsnog beperkingen worden gesteld of nadere voorschriften worden verbonden aan de vvgb. Ook kan de vvgb bij gewijzigde omstandigheden worden ingetrokken.

Informatie verklaring van geen bezwaar