Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vvgb voor handelingen van verzekeraars (art. 3:97 Wft)

Factsheet

Verzekeraars met een zetel in Nederland hebben voor bepaalde handelingen een verklaring van geen bezwaar (vvgb) nodig van De Nederlandsche Bank (DNB).

Gepubliceerd: 02 maart 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Een verzekeraar kan een vvgb nodig hebben om het eigen vermogen te verminderen door kapitaal terug te betalen of reserves uit te keren of een dividenduitkering te doen. Deze vvgb-plicht geldt alleen als de verzekeraar op het moment van deze terugbetaling of uitkering niet voldoet aan het solvabiliteitskapitaalvereiste. Of als wordt voorzien dat de verzekeraar in de komende twaalf maanden niet (meer) aan deze vereiste kan voldoen.

Informatie verklaring van geen bezwaar