Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Financiering en rapportage - beleggerscompensatie

Financiële ondernemingen met een Nederlandse vergunning voor de verlening van beleggingsdiensten nemen deel aan het Beleggerscompensatiestelsel (BCS). DNB vraagt ze om een financiële bijdrage en een rapportage van de beleggingswaarde van niet-professionele klanten.

Bijdrage aan fonds

Financiële ondernemingen met een Nederlandse vergunning voor de verlening van beleggingsdiensten nemen automatisch deel aan het Beleggerscompensatiestelsel (BCS). Voor ondernemingen die geen bank zijn, is een fonds opgebouwd. De deelnemende ondernemingen betalen hieraan mee. Ondernemingen met een nieuwe vergunning voor de verlening van beleggingsdiensten moeten een toetredingsbijdrage van EUR 5.000 betalen aan het fonds. Het fonds heeft op dit moment een omvang van EUR 11,3 miljoen. Daarop kan een beroep worden gedaan als een deelnemer niet kan voldoen aan haar verplichtingen naar de beleggers. Het fonds wordt beheerd door de Stichting Beleggers Compensatiefonds met ondersteuning van DNB.

Uitvraag Rapportage Beleggerscompensatiestelsel

DNB vraagt de financiële ondernemingen die deelnemen aan het BCS om jaarlijks te rapporteren over de waarde van de beleggingen van niet-professionele klanten. Zo krijgt DNB inzicht in het gedekte vermogen en de trends hierin. De rapportage voor 2022 heeft betrekking op referentiedatum 31/12/2021. Het Excel-rapportagetemplate moet ingediend worden via Digitaal Loket Rapportages (DLR). De deadline voor inzending is 25 februari 2022. Het template staat hieronder als download.

Beleggerscompensatiestelsel

De Beleggerscompensatie is er voor het geval dat er iets ernstig misgaat bij een onderneming die beleggingsdiensten verleent, waardoor de vermogensscheiding doorbroken wordt. Om beleggers voor verliezen te compenseren die daardoor veroorzaakt zijn, is er de Beleggerscompensatie. Lees meer over de werking en de voorwaarden van de Beleggerscompensatie.

Relevante wet- en regelgeving

  • Wet op het financieel toezicht (Wft): Paragraaf 3.5.6.1.; specifiek artikel 3:258 - 3:265 Wft.
  • Besluit bijzondere prudentiële maatregelen beleggerscompensatie en depositogarantiestelsel Wft: specifiek Hoofdstuk 6. Artikelen 8 t/m 17, 24 t/m 29 en 29a t/m 29j.
  • Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de BCS.

BCS template 2023

52KB XLSX
Download BCS template 2023
Beleggerscompensatie