Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Europees toezicht op grote banken

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt toezicht op alle grote banken van Europa. Bijvoorbeeld ING, ABN AMRO, Volksbank en Rabobank. De Nederlandsche Bank (DNB) werkt mee in het Europees bankentoezicht. Samen met de toezichthouders van andere Europese landen werken we aan een veilige en stabiele financiële sector.

Grote en kleine banken

De grote banken staan onder direct toezicht van de ECB, de kleine banken vallen onder toezicht van DNB en andere nationale toezichthouders. De ECB houdt toezicht op ruim 110 grote banken. Samen vertegenwoordigen die iets meer dan 80% van alle bankactiva in Europa. Daarbij zitten zeven banken uit Nederland: ING, Rabobank, ABN AMRO, De Volksbank, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank), Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) en Leaseplan.

Europees bankentoezicht en de bankenunie

De ECB en nationale toezichthouders zoals DNB werken allemaal mee in het Europees bankentoezicht. Samen zetten zij zich in voor de veiligheid en stabiliteit van de Europese bankensector. Dit Europees bankentoezicht is een van de twee pijlers van de bankenunie van de Europese Unie (EU). De andere pijler is het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme.

Europees bankentoezicht is teamwerk

In de praktijk is het Europees bankentoezicht teamwork. Voor elke grote bank is er een toezichtteam, het zogenoemde Joint Supervisory Team (JST), onder leiding van de ECB. Toezichthouders van DNB maken deel uit van de toezichtteams voor de Nederlandse grote banken. Ook doen we mee in een aantal toezichtteams voor grote banken uit andere landen. De ECB stelt samen met de nationale toezichthouders de prioriteiten vast voor het Europees toezicht. Ook bepalen zij welke toezichtacties nodig zijn voor elke bank en komt in actie als er iets niet goed gaat.

Onderzoeken bij grote banken

Het dagelijks toezicht gebeurt vaak op afstand. Toezichthouders hebben nauw contact met de banken en krijgen daarnaast een paar keer per jaar rapportages van de banken. Zo kunnen ze zien hoe een bank er financieel voor staat. De ECB en DNB geven ook opdrachten voor speciale onderzoeken bij een bank ter plaatse. Een onderzoeksteam met toezichthouders, soms uit meerdere landen, is dan voor een paar weken of maanden bij een bank aanwezig om onderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar kredietrisico of risicomanagement. Daarbij worden alle dossiers grondig bekeken. Na elk onderzoek doet de ECB aanbevelingen aan de bank.