Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Publicatiekalender biedt een overzicht van de data van de eerstvolgende actualisering van de gegevens per onderwerp. Het betreft monetaire, financiële en externe gegevens die DNB verzamelt en bewerkt. Daarnaast zijn er enkele gegevens van de ECB. Bekijk voor de tabelnummers per onderwerp de download onderaan de pagina.

Datum update Publicatiekalender: 11-08-2022.

Publicatiedatum Onderwerp Verslagperiode
12-8-2022 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 07/22
13-8-2022 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) 2021
17-8-2022 Beleggingsinstellingen K2/22
18-8-2022 Securitisatievehikels K2/22
24-8-2022 Debet- en creditrentes van banken 06/22
29-8-2022 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 07/22
30-8-2022 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 07/22
31-8-2022 Kernindicatoren monetaire statistieken 01/22 - 07/22
31-8-2022 Houderschap Nederlands staatspapier K2/22
31-8-2022 Beleggingen van Nederlandse huishoudens in effecten K2/22
1-9-2022 Kernindicatoren monetaire statistieken 07/22
1-9-2022 Debet- en creditrentes van banken 07/22
2-9-2022 Rente en wisselkoersen 08/22
2-9-2022 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 08/22
2-9-2022 Aandelenbeursindices 08/22
5-9-2022 Kredietverlening MKB K1/22
7-9-2022 Internationale reserves 08/22
8-9-2022 Financiële stabiliteitsindicatoren K2/22
8-9-2022 Structuurindicatoren Nederlands bankwezen K2/22
8-9-2022 Onderhandse derivatencontracten bij banken H1/22
8-9-2022 Balansen kredietinstellingen K2/22
8-9-2022 Baten en lasten van kredietinstellingen K2/22
8-9-2022 Balansen verzekeringsinstellingen K2/22
8-9-2022 Balansen pensioenfondsen K2/22
8-9-2022 Woninghypotheken K2/22
14-9-2022 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 08/22
15-9-2022 Premiepensioeninstellingen K2/22
15-9-2022 Pensioenregelingen 2021
15-9-2022 Gegevens individuele pensioenfondsen K2/22
15-9-2022 Gegevens individuele pensioenfondsen 2021
15-9-2022 Toezichtgegevens pensioenfondsen 2021
15-9-2022 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K2/22
15-9-2022 Belegd pensioenvermogen K2/22
22-9-2022 Landenrisico banken K2/22
23-9-2022 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K2/22
23-9-2022 Extern vermogen Nederland K2/22
23-9-2022 Bruto externe schuld van Nederland K2/22
26-9-2022 Bijzondere Financiële Instellingen (update) 2021
26-9-2022 Beleggingsfondsen K2/22
27-9-2022 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 08/22
28-9-2022 Kernindicatoren monetaire statistieken 08/22
28-9-2022 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 08/22
30-9-2022 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken (tabel 5.2.3) 02/22 - 08/22
30-9-2022 Kredietverlening en aangetrokken deposito’s banken (tabel gmon2, gmon 3) 03/22 – 08/22
30-9-2022 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) K2/22
4-10-2022 Rente en wisselkoersen K3/22, 09/22
4-10-2022 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 09/22
4-10-2022 Aandelenbeursindices K3/22, 09/22
4-10-2022 Kernindicatoren monetaire statistieken 08/22
4-10-2022 Debet- en creditrentes van banken 08/22
7-10-2022 Internationale reserves 09/22
7-10-2022 Registers K3/22
14-10-2022 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 09/22
25-10-2022 Enquête kredietverlening K4/22
25-10-2022 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 09/22
28-10-2022 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 09/22
29-10-2022 Kernindicatoren monetaire statistieken 09/22
30-10-2022 Directe investeringen uitgesplitst naar inclusief/exclusief BFI’s en geografie 2021
31-10-2022 Directe investeringen in Nederland en het buitenland 2021
31-10-2022 Internationale kredietverlening banken (tabel 5.8) K2/22, K3/22
31-10-2022 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken (tabel gmon1, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.9) 02/22 - 09/22
2-11-2022 Rente en wisselkoersen 10/22
2-11-2022 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 10/22
2-11-2022 Aandelenbeursindices 10/22
3-11-2022 Kernindicatoren monetaire statistieken 09/22
3-11-2022 Debet- en creditrentes van banken 09/22
7-11-2022 Internationale reserves 10/22
10-11-2022 Kredietverlening naar bedrijfstak K3/22
14-11-2022 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 10/22
18-11-2022 Beleggingsinstellingen K3/22
18-11-2022 Securitisatievehikels K3/22
29-11-2022 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 10/22
29-11-2022 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 10/22
30-11-2022 Houderschap Nederlands staatspapier K3/22
30-11-2022 Beleggingen van Nederlandse huishoudens in effecten K3/22
30-11-2022 Kernindicatoren monetaire statistieken 10/22
2-12-2022 Rente en wisselkoersen 11/22
2-12-2022 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 11/22
2-12-2022 Aandelenbeursindices 11/22
2-12-2022 Debet- en creditrentes van banken 10/22
2-12-2022 Kernindicatoren monetaire statistieken 10/22
5-12-2022 Kredietverlening MKB K2/22
7-12-2022 Internationale reserves 11/22
8-12-2022 Premiepensioeninstellingen K3/22
8-12-2022 Balansen verzekeringsinstellingen K3/22
8-12-2022 Balansen pensioenfondsen K3/22
8-12-2022 Woninghypotheken K3/22
8-12-2022 Gegevens individuele pensioenfondsen K3/22
8-12-2022 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K3/22
8-12-2022 Belegd pensioenvermogen K3/22
9-12-2022 Financiële stabiliteitsindicatoren K3/22
9-12-2022 Structuurindicatoren Nederlands bankwezen K3/22
9-12-2022 Balansen kredietinstellingen K3/22
9-12-2022 Baten en lasten van kredietinstellingen K3/22
14-12-2022 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 11/22
23-12-2022 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K3/22
23-12-2022 Extern vermogen Nederland K3/22
23-12-2022 Bruto externe schuld van Nederland K3/22
23-12-2022 Landenrisico banken K3/22
27-12-2022 Beleggingsfondsen K3/22
27-12-2022 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 11/22
30-12-2022 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 11/22
30-12-2022 Gegevens individuele banken H1/22
30-12-2022 Kernindicatoren monetaire statistieken 11/22
2-1-2023 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) K3/22

Download Publicatiekalender

170KB XLS
Download