Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De publicatiekalender biedt een overzicht van de data van de eerstvolgende actualisering van de gegevens per onderwerp. Het betreft monetaire, financiële en externe gegevens die DNB verzamelt en bewerkt. Daarnaast zijn er enkele gegevens van de ECB.

Datum update publicatiekalender 01-07-2021

Publicatiedatum Onderwerp Verslagperiode
Dagelijks Rente en wisselkoersen D-1
Dagelijks Aandelenbeursindices D-1
Woensdag Monetair beleid ECB W-1
2-7-2021 Rente en wisselkoersen K2/21, 06/21
2-7-2021 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 06/21
2-7-2021 Aandelenbeursindices K2/21, 06/21
2-7-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 05/21
5-7-2021 Debet- en creditrentes van banken 05/21
7-7-2021 Internationale reserves 06/21
7-7-2021 Registers K2/21
10-7-2021 Houderschap Nederlands staatspapier K1/21
14-7-2021 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 06/21
20-7-2021 Enquête kredietverlening K3/21
27-7-2021 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 06/21
28-7-2021 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken K2/21, 06/21
28-7-2021 Internationale kredietverlening banken K2/21
28-7-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 06/21
30-7-2021 Statistische aggregaten in kader van Europese Supervisory Disclosure 2021
30-7-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 06/21
2-8-2021 Debet- en creditrentes van banken 06/21
3-8-2021 Rente en wisselkoersen 07/21
3-8-2021 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 07/21
3-8-2021 Aandelenbeursindices 07/21
6-8-2021 Internationale reserves 07/21
6-8-2021 Emissies van effecten K2/21
13-8-2021 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 07/21
13-8-2021 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) 2020
17-8-2021 Beleggingsinstellingen K2/21
18-8-2021 Securitisatievehikels K2/21
25-8-2021 Retailbetalingsverkeer K2/21
27-8-2021 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 07/21
27-8-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 07/21
31-8-2021 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 07/21
31-8-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 07/21
1-9-2021 Debet- en creditrentes van banken 07/21
2-9-2021 Rente en wisselkoersen 08/21
2-9-2021 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 08/21
2-9-2021 Aandelenbeursindices 08/21
3-9-2021 Kredietverlening MKB K2/21
7-9-2021 Internationale reserves 08/21
8-9-2021 Financiële stabiliteitsindicatoren K2/21
8-9-2021 Structuurindicatoren Nederlands bankwezen K2/21
8-9-2021 Onderhandse derivatencontracten bij banken H1/21
8-9-2021 Balansen kredietinstellingen K2/21
8-9-2021 Baten en lasten van kredietinstellingen K2/21
9-9-2021 Balansen verzekeringsinstellingen K2/21
9-9-2021 Balansen pensioenfondsen K2/21
14-9-2021 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 08/21
16-9-2021 Premiepensioeninstellingen K2/21
16-9-2021 Pensioenregelingen 2021
16-9-2021 Gegevens individuele pensioenfondsen K2/21
16-9-2021 Gegevens individuele pensioenfondsen 2020
16-9-2021 Toezichtgegevens pensioenfondsen 2020
16-9-2021 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K2/21
16-9-2021 Belegd pensioenvermogen K2/21
22-9-2021 Landenrisico banken K2/21
23-9-2021 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K2/21
23-9-2021 Extern vermogen Nederland K2/21
23-9-2021 Bruto externe schuld van Nederland K2/21
23-9-2021 Beleggingsfondsen K2/21
24-9-2021 Bijzondere Financiële Instellingen (update) 2020
28-9-2021 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 08/21
28-9-2021 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 08/21
28-9-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 08/21
30-9-2021 Uitgebreide geografische uitsplitsing directe investeringen en effectenbezit 2020
30-9-2021 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) K2/21
30-9-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 08/21
1-10-2021 Directe investeringen in Nederland en het buitenland 2020
1-10-2021 Debet- en creditrentes van banken 08/21
4-10-2021 Rente en wisselkoersen K3/21, 09/21
4-10-2021 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 09/21
4-10-2021 Aandelenbeursindices K3/21, 09/21
7-10-2021 Internationale reserves 09/21
7-10-2021 Registers K3/21
8-10-2021 Houderschap Nederlands staatspapier K2/21
14-10-2021 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 09/21
19-10-2021 Enquête kredietverlening K4/21
26-10-2021 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 09/21
28-10-2021 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken K3/21, 09/21
28-10-2021 Internationale kredietverlening banken K3/21
28-10-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 09/21
2-11-2021 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 10/21
2-11-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 09/21
3-11-2021 Rente en wisselkoersen 10/21
3-11-2021 Aandelenbeursindices 10/21
3-11-2021 Debet- en creditrentes van banken 09/21
5-11-2021 Internationale reserves 10/21
8-11-2021 Emissies van effecten K3/21
12-11-2021 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 10/21
18-11-2021 Beleggingsinstellingen K3/21
18-11-2021 Securitisatievehikels K3/21
26-11-2021 Retailbetalingsverkeer K3/21
29-11-2021 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 10/21
29-11-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 10/21
30-11-2021 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 10/21
1-12-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 10/21
2-12-2021 Rente en wisselkoersen 11/21
2-12-2021 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 11/21
2-12-2021 Aandelenbeursindices 11/21
2-12-2021 Debet- en creditrentes van banken 10/21
3-12-2021 Kredietverlening MKB K3/21
7-12-2021 Internationale reserves 11/21
9-12-2021 Financiële stabiliteitsindicatoren K3/21
9-12-2021 Structuurindicatoren Nederlands bankwezen K3/21
9-12-2021 Premiepensioeninstellingen K3/21
9-12-2021 Balansen kredietinstellingen K3/21
9-12-2021 Baten en lasten van kredietinstellingen K3/21
9-12-2021 Balansen verzekeringsinstellingen K3/21
9-12-2021 Balansen pensioenfondsen K3/21
9-12-2021 Gegevens individuele pensioenfondsen K3/21
9-12-2021 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K3/21
9-12-2021 Belegd pensioenvermogen K3/21
14-12-2021 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 11/21
23-12-2021 Landenrisico banken K3/21
24-12-2021 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K3/21
24-12-2021 Extern vermogen Nederland K3/21
24-12-2021 Bruto externe schuld van Nederland K3/21
24-12-2021 Beleggingsfondsen K3/21
28-12-2021 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 11/21
30-12-2021 Houderschap Nederlands staatspapier K3/21
30-12-2021 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 11/21
30-12-2021 Gegevens individuele banken H1/21
30-12-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 11/21
31-12-2021 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) K3/21

Publicatiekalender

172KB XLS
Download