Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt oversight op het betalings- en effectenverkeer. Dat doen we om systeemrisico’s te vermijden en grote verstoringen in het betalings- en effectenverkeer te voorkomen.

Waar we oversight op houden

Het oversight op het betalingsverkeer richt zich op instellingen, systemen en producten die relevant zijn voor het betalingsverkeer in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan TARGET2NL, Currence (iDEAL), Mastercard Europe en equensWorldline. Het oversight op het effectenverkeer richt zich op instellingen en systemen die de clearing en settlement verzorgen voor het in Nederland relevante effecten- en derivatenverkeer. Voorbeelden hiervan zijn centrale tegenpartijen (EuroCCP en ICE Clear Netherlands) en het centrale bewaarbedrijf (Euroclear Nederland).

Lijst instellingen oversight

87KB PDF
Download

Oversight: wat DNB doet

DNB bevordert de goede werking van het betalingsverkeer en de financiële stabiliteit. Daarom stellen we eisen aan instellingen, systemen en producten. Dit doen we op basis van wetten en regels.

Wettelijk kader

53KB PDF
Download

Een paar voorbeelden:

  • Instellingen moeten transacties snel en continu kunnen verwerken. Het bezit van twee datacentra bevordert de continuïteit van de dienstverlening: als er één uitvalt, kan het andere het transactieverkeer direct overnemen.
  • Instellingen moeten transacties veilig verwerken. Zij moeten daarom kunnen reageren op cyberaanvallen en snel herstellen van eventuele verstoringen door cybercrime.
  • Instellingen moeten een adequaat risicomanagement hebben. Daarmee kunnen zij de risico’s voor de instelling en klanten identificeren, monitoren en risicobeheersingsmaatregelen nemen.
  • Instellingen moeten een geschikt bestuur hebben: daarvoor toetst DNB bestuurders op hun betrouwbaarheid en geschiktheid. 

Oversight in Europa

Veel oversight doet DNB in Europees verband (en zelfs mondiaal). De nationale centrale bank van het land waar de instelling haar hoofdkantoor heeft, is primair verantwoordelijk. Maar als een instelling ook in andere landen opereert, hebben de centrale banken van die landen ook deeltaken in het oversight.

Lees mee over oversight in het eurogebied