Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bagage inladen in vliegtuig - Financiële santies - Handelsbeperking

Financiële sancties

DNB houdt er toezicht op dat financiële instellingen alles goed geregeld hebben om financiële sancties na te leven. Zo moeten ze onderzoeken of hun klanten op een sanctielijst staan. En alle transacties monitoren zodat er geen geld gaat naar een partij op de sanctielijst.

Financiële instellingen moeten controleren of er sancties zijn opgelegd aan hun klanten. Als dat zo is, moeten zij de sanctie uitvoeren.

Financiële instellingen en sancties

Sancties worden vaak vastgesteld door de Verenigde Naties (VN) of de Europese Unie (EU). Bijvoorbeeld bij een dreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Sancties worden opgelegd aan personen, organisaties of landen. Doel is om ongewenst gedrag te voorkomen of te bemoeilijken. Instellingen die financiële diensten verlenen, moeten de financiële sancties uitvoeren. Staat een klant op een sanctielijst? Dan nemen ze maatregelen. Een paar voorbeelden:

  • Een bank moet banktegoeden bevriezen, zodat geen geld van de rekening kan worden gehaald.
  • Een pensioenfonds mag niet investeren in een bedrijf.
  • Een verzekeraar mag geen verzekering afsluiten.

Controleren klanten op sanctielijst

Financiële instellingen moeten controleren of er sancties zijn opgelegd aan hun klanten. Dat doen ze aan de hand van sanctielijsten: lijsten met alle personen en organisaties waartegen sancties gelden. Instellingen moeten regelmatig controles doen. Niet alleen als een persoon of organisatie klant wil worden. Ook bestaande klanten moeten ze vaak checken. Dat kan lastig zijn, zeker bij een onderneming met meerdere aandeelhouders. Het tijdig signaleren van klanten op een sanctielijst vraagt dan ook veel. Een instelling moet daarvoor haar klanten kennen en controleren of een klant is toegevoegd aan een sanctielijst.

Sancties uitvoeren en melden bij DNB

Blijkt uit onderzoek dat een klant op een sanctielijst staat of recent is toegevoegd? Of wil een klant geld overmaken of investeren in een partij op de sanctielijst? Dan moet een bank, trustkantoor of andere financiële instelling de sanctie onmiddellijk uitvoeren. Dat staat in de Sanctiewet. Dat betekent dat ze geen financiële diensten mogen verlenen. Bijvoorbeeld geen krediet verlenen. Ook moeten financiële instellingen bij DNB melden dat een klant op een sanctielijst staat. Of dat een transactie was gepland naar zo’n partij op de sanctielijst. DNB stuurt een overzicht van de meldingen naar het ministerie van Financiën.   

Sancties tegen Rusland: de cijfers

Veel aandacht gaat uit naar de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog. De EU heeft meerdere sanctiepakketten tegen Rusland opgesteld. Er zijn financiële sancties opgelegd aan een omvangrijke lijst van personen en organisaties. Vanwege de sancties tegen Rusland hebben financiële instellingen die onder toezicht staan van DNB per 2 april 2023:

  • voor EUR 644,5 miljoen aan financiële tegoeden bevroren
  • voor EUR 863,4 miljoen aan transacties tegengehouden

Toezicht door DNB

Belangrijk is dat banken en andere financiële instellingen hun klanten goed onderzoeken. Ook moeten instellingen de transacties van hun klanten monitoren om te voorkomen dat ze geld overmaken of investeren in een partij op een sanctielijst.. DNB houdt er toezicht op dat instellingen het onderzoek naar hun klanten en de monitoring van transacties goed hebben geregeld. Zo wordt het risico op overtreding van sancties in de financiële sector verkleind.

Lees meer over ons toezicht

Ontdek gerelateerde artikelen