Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De dagelijkse leiding van De Nederlandsche Bank (DNB) is in handen van de directie. Die bestaat uit een president en maximaal vijf andere leden. Zij worden benoemd voor zeven jaar. Hieronder stellen we ze voor.

Klaas Knot, president

Klaas Knot

Klaas Knot is sinds 1 juli 2011 president van DNB en sinds 2 december 2021 voorzitter van de Financial Stability Board (FSB). Verder is hij lid van de Governing Council en de General Council van de Europese Centrale Bank (ECB), lid van de European Systemic Risk Board, gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds en lid van de Board of Directors van de Bank for International Settlements.

Klaas bekleedt verschillende nevenfuncties. Sinds 2005 is hij honorair hoogleraar Economics of Central Banking aan de Rijksuniversiteit Groningen en met ingang van 2015 is hij honorair hoogleraar Monetaire Stabiliteit in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Klaas heeft diverse artikelen gepubliceerd in vooraanstaande (internationale) vakliteratuur op het gebied van monetaire en financiële economie. Verder is hij lid van de Group of Thirty, een wereldwijd orgaan bestaande uit leiders uit de economische en financiële wereld uit de publieke en  private sector en academici.

Voordat Klaas toetrad tot de directie van DNB was hij plaatsvervangend thesaurier-generaal en directeur financiële markten bij het ministerie van Financiën (2009 – 2011). Daarvoor werkte hij vanaf 1995 bijna twaalf jaar bij DNB, onder meer als economisch beleidsmedewerker en later als directeur van de divisie verantwoordelijk voor het toezichtbeleid. Hij wisselde deze periode af met functies bij het IMF (1998 – 1999) en de vroegere Pensioen- & Verzekeringskamer (2003 – 2004).

Klaas studeerde in 1991 cum laude af in de algemene economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1995 promoveerde hij daar tot doctor in de economie.

Geboren: 14 april 1967 te Onderdendam.

Else Bos, toezichtdirecteur en voorzitter toezicht

Else Bos

Else Bos is per 1 juli 2018 toezichtdirecteur en voorzitter toezicht. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen en toezichtbeleid.

Else bekleedt verschillende nevenfuncties. Per 15 februari 2020 is zij aangewezen als lid van de Board of Supervisors van European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) en in maart 2020 trad ze toe tot de Management Board van EIOPA. Zij is vanaf 2019 lid van de Executive Committee van de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) en lid van de Sustainable Accounting Standards Board (SASB) Foundation. Ook is Else sinds 2018 Strategisch Adviseur van de Board of Directors van Focusing Capital on the Long Term (FCLT Global). Daarnaast is Else sinds 2017 Trustee van de IFRS Foundation en vanaf 2012 is zij lid van de Raad van Toezicht van de Nationale Opera en Ballet.

Voordat Else lid werd van de directie van DNB was zij CEO bij pensioenuitvoerder PGGM (2013 – 2017). Daarvoor bekleedde zij diverse andere bestuursfuncties binnen PGGM, zoals Chief Institutional Business (2010 – 2013), Chief Executive Officer Investments (2005 – 2009) en COO Investments (2002 – 2005). Voor PGGM was Bos werkzaam bij NIB Capital Asset Management en bij ABN AMRO.

Else studeerde econometrie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam.

Geboren: 24 november 1959 te Rotterdam.

Steven Maijoor, toezichtdirecteur

Steven Maijoor

Steven Maijoor is per 1 april 2021 directeur toezicht. Hij is  verantwoordelijk voor Toezicht Banken, Toezicht Horizontale Functies en Integriteit en voor Juridische Zaken. Hij is lid van de Supervisory Board van de Europese Centrale Bank.

Voordat Steven lid werd van de directie van DNB was hij voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA) (2011 – 2021). Van 2004 – 2011 was hij directeur bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor was hij verbonden aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht als hoogleraar bedrijfseconomie (1994 – 2004) en als decaan (2001 – 2004).

Steven studeerde bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1991 promoveerde hij tot doctor in hetzelfde vakgebied aan Maastricht University.

Geboren: 3 februari 1964 te Hongkong.

Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit

Olaf Sleijpen

Olaf Sleijpen is per 1 februari 2020 directeur monetaire zaken van DNB. Hij is verantwoordelijk voor economisch beleid en onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten, betalingsverkeer & marktinfrastructuur, chartaal betalingsverkeer en statistiek. Olaf is alternate lid van de Governing Council van de ECB.

Olaf bekleedt verschillende nevenfuncties. Sinds 2007 is hij professor European Economic Policy aan de Maastricht School of Business and Economics. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Blauwe Fonds dat zich inzet voor LHBTI-emancipatie. Ook is Olaf sinds 2018 lid van de Board of Trustees van de Peter Elverding Chair on Sustainable Business Regulation and Corporate Culture, Maastricht University. 

Voordat Olaf toetrad tot de directie van DNB was hij divisiedirecteur Toezicht van DNB. Van 2004 tot 2011 vervulde hij verschillende managementfuncties bij pensioenfonds ABP en pensioenuitvoerder APG. Van 1993 tot 2004 werkte Olaf ook bij DNB als econoom en als manager bij communicatie. Van 2001 tot 2004 was hij adviseur van ECB-president Wim Duisenberg.

Olaf studeerde in 1992 cum laude af in de economie aan Maastricht University. In 1999 promoveerde hij tot doctor in de economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Geboren: 10 augustus 1970 te Wijlre.

Nicole Stolk, directeur resolutie en intern bedrijf

Nicole Stolk

Nicole C. Stolk-Luyten is per 1 juli 2018 directeur Resolutie. Zij is verantwoordelijk voor het depositogarantiestelsel en de afwikkeling van banken en verzekeraars in problemen. Als hoofd van de Nationale Resolutie Autoriteit (NRA) is zij lid van de Single Resolution Board (SRB) en lid van het Resolution Committee European Banking Authority (EBA).
Daarnaast is Nicole Stolk verantwoordelijk voor het Intern bedrijf van DNB waaronder HR, ICT, Finance, Audit, 2e lijns risicomanagement, Inkoop en Communicatie.

Naast haar functie van directeur bij DNB is Nicole Stolk lid van de Raad van Toezicht Stichting De Weerwolf Huizen (huisvesting voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, 2018), bestuurslid van de Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam (2018) en Voorzitter Adviesraad van de Justitiële Informatiedienst (JustID) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (2022).

Voordat Nicole Stolk toetrad tot de directie vervulde zij de functie van secretaris-directeur bij DNB (2016 – 2018). Daarvoor was zij werkzaam bij het ministerie van Veiligheid en Justitie als plaatsvervangend Secretaris-Generaal (2012 – 2016). In de jaren 2003 – 2012 werkte zij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder andere als Directeur Bedrijfsvoering, Directeur Personeel, Regie, ICT en organisatie en tot slot als Hoofddirecteur Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering. Bij Deloitte & Touche werkte zij als consultant inzake strategie en organisatievraagstukken (2000 – 2003). Nicole Stolk begon haar carrière bij het ministerie van Volksgezondheid en Cultuur (later Volksgezondheid, Welzijn en Sport), waar zij diverse beleidsfuncties vervulde en woordvoerder was van de bewindspersonen (1991 – 2000).
Nicole Stolk studeerde rechtsgeleerdheid en geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Geboren: 16 augustus 1969 te Oosterhout.

Curriculum vitae

Curriculum vitae Klaas Knot

113KB PDF
Download

Curriculum vitae Else Bos

429KB PDF
Download

Curriculum vitae Steven Maijoor

83KB PDF
Download

Curriculum vitae Olaf Sleijpen

468KB PDF
Download

Curriculum vitae Nicole Stolk

109KB PDF
Download

Functieprofielen

Functieprofielen directieleden DNB

35KB PDF
Download