Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Platform voor Duurzame Financiering

Verbinden, stimuleren, samenwerken: daarvoor staat het Platform voor Duurzame Financiering. Via het platform werken de financiële sector, toezichthouders en ministeries samen aan de verduurzaming van Nederland.

Ambitie

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering opgericht in 2016. De ambitie is om de verduurzaming van Nederland te bevorderen. Bijvoorbeeld door belemmeringen voor duurzame financiering weg te nemen en samen te werken aan duurzaamheidsinitiatieven. Olaf Sleijpen, voorzitter van het platform, benadrukt dat veel financiële instellingen goede initiatieven nemen. “Met het platform kunnen zij makkelijker verbindingen leggen met elkaar, de overheid en toezichthouders. Dat geeft een krachtige impuls aan duurzame financiering.”

De informatie en publicaties op deze pagina zijn een weergave van de afwegingen en inspanningen van het Platform voor Duurzame Financiering. Als lid van dit platform ondersteunt DNB de inspanningen van het platform, maar de inhoud vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van DNB.

Visie, strategie en werkwijze Platform voor Duurzame Financiering

302KB PDF
Download Visie, strategie en werkwijze Platform voor Duurzame Financiering

Leden platform

Tien organisaties hebben momenteel zitting in het Platform voor Duurzame Financiering.

De Nederlandsche Bank (voorzitter)
Olaf Sleijpen, directeur

Nederlandse Vereniging van Banken
Medy van der Laan, voorzitter 

Verbond van Verzekeraars
Richard Weurding, algemeen directeur

Dutch Fund and Asset Management Association
Jeroen van Wijngaarden, algemeen directeur

Pensioenfederatie
Ger Jaarsma, voorzitter

Autoriteit Financiële Markten
Laura van Geest, bestuursvoorzitter

Ministerie van Financiën
Joost Smits, directeur Financiële Markten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Donné Slangen, Directeur-Generaal Natuur en Visserij

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
René Vrugt, Directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie

Marieke Spijkerboer, Directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Sustainable Finance Lab
Rens van Tilburg, directeur

Invest-NL
Jellie Banga, lid Raad van Bestuur

Wat het platform doet

Het platform kiest ieder jaar een aantal thema’s, waar werkgroepen mee aan de slag gaan. In elke werkgroep zit een brede vertegenwoordiging vanuit de financiële sector en andere relevante partijen. De werkgroepleden werken samen een thema uit tot een stip aan de horizon en de te nemen stappen. De bevindingen worden gepresenteerd aan het platform en gepubliceerd. Ook presenteren de werkgroepen hun bevindingen tijdens de jaarlijkse klimaatwerkconferentie en andere platform-evenementen. Zie hier het beeldverslag van het seminar Pensioenfondsen en natuur op 6 december 2023.

Woordvoering

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans via +31651963073.

Eindrapport Klimaatrisico's (2018)

182KB PDF
Download Eindrapport Klimaatrisico's (2018)

The Impact Of Carbon Pricing (2022)

2,3MB PDF
Download The Impact Of Carbon Pricing (2022)

Ontdek gerelateerde artikelen