Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Platform voor Duurzame Financiering

Verbinden, stimuleren, samenwerken: daarvoor staat het Platform voor Duurzame Financiering. Via het platform werken de financiële sector, toezichthouders en ministeries samen aan de verduurzaming van Nederland.

Ambitie

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering opgericht in 2016. De ambitie is om de verduurzaming van Nederland te bevorderen. Bijvoorbeeld door belemmeringen voor duurzame financiering weg te nemen en samen te werken aan duurzaamheidsinitiatieven. Olaf Sleijpen, voorzitter van het platform, benadrukt dat veel financiële instellingen goede initiatieven nemen. “Met het platform kunnen zij makkelijker verbindingen leggen met elkaar, de overheid en toezichthouders. Dat geeft een krachtige impuls aan duurzame financiering.”

Visie, strategie en werkwijze Platform voor Duurzame Financiering

302KB PDF
Download

Leden platform

Tien organisaties hebben momenteel zitting in het Platform voor Duurzame Financiering.

De Nederlandsche Bank (voorzitter)
Olaf Sleijpen, directeur

Nederlandse Vereniging van Banken
Medy van der Laan, voorzitter 

Verbond van Verzekeraars
Richard Weurding, algemeen directeur

Dutch Fund and Asset Management Association
Iris van de Looij, algemeen directeur

Pensioenfederatie
Ger Jaarsma, voorzitter

Autoriteit Financiële Markten
Laura van Geest, bestuursvoorzitter

Ministerie van Financiën
Joost Smits, directeur Financiële Markten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat

Sustainable Finance Lab
Rens van Tilburg, directeur

Invest-NL
Joanne de Jonge, Directeur Strategy

Wat het platform doet

Het platform kiest ieder jaar een aantal thema’s, waar werkgroepen mee aan de slag gaan. In elke werkgroep zit een brede vertegenwoordiging vanuit de financiële sector en andere relevante partijen. De werkgroepleden werken samen een thema uit tot een stip aan de horizon en de te nemen stappen. De bevindingen worden gepresenteerd aan het platform en gepubliceerd. Ook presenteren de werkgroepen hun bevindingen tijdens de jaarlijkse conferentie van het platform. Zie hier het beeldverslag van de werkconferentie op 29 november 2022.

 

Het platform komt twee keer per jaar bijeen.

De werkgroepen zijn:

Woordvoering

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Dorinde Meuzelaar via +31651963073.

Eindrapport Klimaatrisico's (2018)

182KB PDF
Download

The Impact Of Carbon Pricing (2022)

2,3MB PDF
Download

Ontdek gerelateerde artikelen