Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Logo Platform voor Duurzame Financiëring

Pionieren, stimuleren, samenwerken: daarvoor staat het Platform voor Duurzame Financiering. Via het platform werken de financiële sector, toezichthouders en ministeries samen aan duurzaamheidsinitiatieven.

Ambitie

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering opgericht in 2016. De ambitie is om aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector te vergroten en samenwerking te stimuleren. Duurzaamheid wordt breed geïnterpreteerd. De focus ligt op milieu, sociaal en governance. Olaf Sleijpen, voorzitter van het platform, benadrukt dat veel financiële instellingen goede initiatieven nemen. “Met het platform kunnen zij makkelijker verbindingen leggen met elkaar, de overheid en toezichthouders. Dat geeft een krachtige impuls aan duurzame financiering.”

Leden platform

Negen organisaties doen mee aan het Platform voor Duurzame Financiering. Zij worden vertegenwoordigd door hun bestuurders.

De Nederlandsche Bank (voorzitter)
Olaf Sleijpen, directeur

Nederlandse Vereniging van Banken
Medy van der Laan, voorzitter 

Verbond van Verzekeraars
Richard Weurding, algemeen directeur

Dutch Fund and Asset Management Association
Iris van de Looij, algemeen directeur

Pensioenfederatie
Edith Maat, directeur

Autoriteit Financiële Markten
Laura van Geest, bestuurslid

Ministerie van Financiën
Joost Smits, directeur Financiële Markten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat

Sustainable Finance Lab
Rens van Tilburg, directeur

Invest-NL
Joanne de Jonge, Directeur Strategy

Wat het platform doet

Financiële instellingen kunnen het initiatief nemen om een werkgroep over een bepaald thema op te starten. In elke werkgroep zit een brede vertegenwoordiging vanuit de financiële sector. De werkgroepleden werken samen een onderwerp uit en presenteren de bevindingen aan het platform. Het platform bespreekt de bevindingen op de tweejaarlijkse bijeenkomsten. Het platform spreekt zich hierover uit en publiceert de eindrapporten.

De werkgroepen zijn:

Woordvoering

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Farley Asruf via +31 20 524 6282 of +31 6 4413 5053.