Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Reikwijdte en uitvoering

man

De Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering van het Depositogarantiestelsel (DGS) beschrijft hoe wordt omgegaan met bijzondere situaties die zich kunnen voordoen tijdens een DGS-uitkering. Zoals derdenrekeningen, tijdelijk hoge deposito’s, gestructureerde deposito’s en deposito’s in meerdere landen.

Doel Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering DGS

De Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering DGS legt nadere regels vast voor specifieke elementen. Denk aan elementen waarvoor de nationale regelgeving discretionaire ruimte geeft aan DNB, of elementen waarvoor verduidelijking noodzakelijk is. DNB kan de beleidsregel in de toekomst aanvullen met bepalingen over andere aan het DGS gerelateerde onderwerpen.

Derdenrekeningen en andere bijzondere situaties

De beleidsregel legt onder andere de omgang met derdenrekeningen vast. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig voor het opstellen van het IKB door banken. Ook bevat de beleidsregel een uitwerking van de rangorde van in aanmerking komende deposito’s, en van de omgang met tijdelijk hoge deposito’s, gestructureerde deposito’s en klanten die in meerdere landen deposito’s aanhouden.

Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering: overzicht van versies

DNB heeft de beleidsregel in 2017 gepubliceerd en in februari 2019, oktober 2021 en december 2022 gewijzigd. De geconsolideerde versie van de beleidsregel is te vinden in de Wettenbank. DNB heeft tevens een nieuwe versie van het geconsolideerde document ‘Regelgeving DGS voor banken’ gepubliceerd.

Er geldt een overgangstermijn voor de wijzigingsronden. Toekomstige auditrapporten worden gebaseerd op voorgaande versies van de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering DGS. Een overzicht van alle versies van het document Regelgeving DGS voor banken.

Tabel 1. Overzicht van versies Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering DGS

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Versie

Basis voor gegevensaanlevering vanaf

Download

Regelgeving DGS voor banken – december 2022 (vierde publicatie)

1 juli 2023

Regelgeving DGS voor banken – december 2022 (vierde publicatie)

Regelgeving DGS voor banken - oktober 2021 (derde publicatie)

Tweede wijzigingsronde 2021

1 april 2022

Regelgeving DGS voor banken - oktober 2021 (derde publicatie)

Regelgeving DGS – februari 2019 (tweede publicatie)

Eerste wijzigingsronde 2019

1 januari 2020

Regelgeving DGS – februari 2019 (tweede publicatie)

Regelgeving DGS – Juli 2017

1 januari 2019

Regelgeving DGS – juli 2017

Voor de volledigheid vindt u hier ook het consultatiedocument en het vaststellingsdocument van de derde wijzigingsronde (2022).