Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt de economische ontwikkelingen in Europa en de positie van Europa binnen de wereldeconomie goed in de gaten. We letten daarbij niet alleen op ontwikkelingen binnen landen, maar kijken ook naar belangrijke thema’s als globalisering, maatregelen om de eigen markt te beschermen (protectionisme), brexit en de opkomst van China.

Speelveld

Het speelveld van DNB is groter dan Nederland. DNB maakt deel uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken en het Eurosysteem. Tot het Eurosysteem behoren de Europese Centrale Bank (ECB) en de centrale banken van de andere landen die de euro hebben ingevoerd. Daarnaast neemt DNB ook deel aan verschillende Europese overlegorganen en aan internationale vergaderingen van bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds en de Bank for International Settlements. Hierdoor hebben we een goed beeld van de wereldwijde en Europese economische ontwikkelingen. We maken daarbij niet alleen gebruik van de analyses en vooruitzichten van de Europese Centrale Bank (ECB), maar doen ook zelf onderzoek. Hierover publiceren we regelmatig via studies, nieuwsberichten en speeches.

Economische vooruitzichten door de ECB

Ieder kwartaal publiceert de ECB haar economische vooruitzichten voor het eurogebied, de zogenoemde macro-economische projecties. De ECB kijkt niet alleen naar de economische groei en inflatie, maar bijvoorbeeld ook naar onderliggende bestedingscategorieën en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en overheidsfinanciën. In juni en december publiceert de ECB ook haar verwachtingen voor de afzonderlijke landen in het eurogebied. Kort daarna verschijnen ook de ramingen van DNB voor de Nederlandse economie, de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV).

ECB macro-economische projectie (december 2020)

Nadat het reële bruto binnenlands product (bbp) van het eurogebied in de eerste helft van 2020 fors kromp, veerde de economische activiteit in het eurogebied in het derde kwartaal flink – maar onvolledig – terug. De ECB verwacht dat de bbp-groei in het eurogebied in 2020 uiteindelijk uitkomt op -7,3% per jaar. Vanaf volgend jaar zal de Europese economie zich langzaamaan herstellen, met naar verwachting een bbp-groei van 3,9% in 2021 en 4,2% in 2022. Volgens de ECB komt de inflatie dit jaar uit 0,2%, mede als gevolg van de lage olieprijs. In 2021 neemt de inflatie weer toe met 1,0% en in 2022 met 1,1%. In maart 2021 publiceert de ECB haar nieuwe ramingen.

Lees meer over de meest recente raming van de ECB voor het eurogebied
Infographic over de stand van de economie: Economische vooruitzichten op eurogebied

ECB Economic Bulletin

Acht maal per jaar presenteert de ECB-staf een actueel overzicht van economische en monetaire ontwikkelingen in het eurogebied. Deze informatie vormt de basis voor beslissingen door de Raad van Bestuur van de ECB over het monetair beleid. De edities in maart, juni, september en december verschijnen ook in het Nederlands en bevatten naast informatie over recente ontwikkelingen ook een toelichting op de ramingen van de ECB voor het eurogebied.

Bekijk de Engelstalige edities van het Economic Bulletin op de webpagina van de ECB

Publicaties over internationale thema's

Regelmatig publiceren we studies, nieuwsberichten en speeches over de stand van de Europese en wereldwijde economie. Ook berichten we regelmatig over onderzoek naar en onze visie op thema’s als globalisering, protectionisme en brexit. Hieronder drie publicaties die hiermee te maken hebben. Via de zoekterm Europa op deze website vindt u meer van deze publicaties.