Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)

De Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) is op 1 januari 2019 in werking getreden. De Wtt 2018 is primair gericht op de bevordering van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel.

De Wtt 2018 kent drie pijlers om dit te bereiken. Ten eerste stelt de Wtt 2018 eisen aan de bedrijfsvoering en organisatie van trustkantoren, ten tweede worden de beleidsbepalers van trustkantoren op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst en ten derde stelt de Wtt 2018 eisen aan het cliëntenonderzoek dat trustkantoren verrichten.

Het is verboden in of naar Nederland trustdiensten te verrichten zonder de vereiste vergunning. Degenen die voldoen aan de eisen inzake de bedrijfsvoering en organisatie en aan de wettelijke eisen inzake geschiktheid en betrouwbaarheid van de beleidsbepalers krijgen van DNB een vergunning. De vergunninghoudende instellingen worden opgenomen in het openbare register van DNB.

Regelingen Wtt 2018

Overige informatie

Ontdek gerelateerde artikelen